Thursday, February 26, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်သြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ တရားခံမ်ား

ေရးသားသူ —ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႀကီး
ကိုလိုနီေခတ္ကပညာေရးကို ကၽြန္ပညာေရး လို႔ဘဲ ေခၚေခၚ ဘာဘဲေခၚေခၚ ပညာေရးမွာ ကမၻာ့ အဆင့္ကို ေကာင္းေကာင္း မီခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ဘြဲ ့ရခဲ့သူမ်ားက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္မွာ ဆရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အဲဒီဆရာမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားေပးျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ တပည့္ မ်ားကလဲ ကမၻာ့အ ဆင့္ကို မီခဲ့ၾကပါတယ္။ ဦးႏုအစိုးရက အဂၤလန္။ အေမရိကန္။ ၾသစေၾတးလ်။ ကေနဒါ စတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားသို ့ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလြႊတ္ၿပီး ၎ပညာေတာ္သင္မ်ား၏ ၉၉% က လဲ အမိႏိုင္ငံကို ျပန္လာၿပီး က်ရာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းရြက္ၾကပါတယ္။

ပညာေရးစနစ္မွာလဲ ႏိုင္ငံပိုင္ေက်ာင္းမ်ားသာမက အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္သာသနာ ျပဳ ေက်ာင္းမ်ားပါရွိလို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္ရာေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းလခကလဲ ခုေခတ္ လို သိန္းနဲ႔ခီ်ေပးစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒီေခတ္ကရန္ကုန္ကနာမည္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ေဒၚစုတက္ခဲ့တဲ့ အဂၤလိပ္မက္သဒစ္ေက်ာင္းက တစ္လကို ၂၅က်ပ္ယူပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းက မိန္းကေလးေရာေယာက္်ား ကေလးပါလက္ခံပါတယ္။ ရိုမန္ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကေထာင္ထားတဲ့ စိန္ေပါလ္ေယာက္်ား ကေလးမ်ားေက်ာင္း (ေဒၚစုအစ္ကိုရင္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးတက္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္း)နဲ႔ စိန္ဂြၽန္းကြန္ဗင့္ မိန္းက ေလးမ်ားေက်ာင္း၊ အဂၤလီကန္ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကဖြင့္ထားတဲ့ စိန္ဂြၽန္းဒိုင္အိုစီဇင္ေယာက္်ားကေလးမ်ား ေက်ာင္း (ေဒၚစုအစ္ကိုတစ္ဝမ္းကြဲ ေဒါက္တာစိန္ဝင္းတက္ခဲ့တဲ့ေက်ာင္း)နဲ႔ စိန္ေမရီဒိုင္အိုစီဇင္ မိန္းက ေလးမ်ားေက်ာင္း၊ တို႔ကေတာ့ အတန္းအလိုက္ ၁၅ က်ပ္က ၁၉ က်ပ္အထိ ယူပါတယ္။

ပညာေရးအဆင့္အတန္းကလည္းျမင့္ပါတယ္။ စာေမးပြဲေတြမွာ မတတ္ပဲနဲ႔ မေအာင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ၁၀တန္းစာေမးပြဲလို႔ေခၚတဲ့ တန္းျမင့္ ေက်ာင္းထြက္နွင့္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ ေအာင္သူ ၁၀% ေတာင္ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က ၃.၄% ပဲရွိပါတယ္။ တရာေျဖမွေလးေယာက္ ေတာင္ မေအာင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ ႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သားႀကီးၾသရသ ေအာင္ဆန္းဦးက ဂုဏ္ထူးႏွစ္ခုနဲ႔ေအာင္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႕ အဆင့္ကလည္း ကမာၻအဆင့္မီခဲ့ပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္က တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းသားေတြ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာလာတက္ခဲ့ရပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ရင္ တကၠသိုလ္မွာ ကိုယ္ႀကိဳက္ရာ ၀ါသနာပါရာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္မ၀င္စားတဲ့ ဘာသာရပ္ကို အတင္းသင္ယူရျခင္းမရွိပါ။ စာေတာ္သူအမ်ားစုကလဲ ကိုယ္စိတ္မပါရင္ ဆရာ၀န္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားကို မသင္ၾကဘဲ Honours ေခၚ ဂုဏ္ထူးတန္း ကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ဘာသာရပ္နဲ႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကပါတယ္။ ဝိဇၨာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားသူမ်ား လဲ ဂုဏ္မငယ္ၾကပါ။ ဝိဇၨာ။ သိပၸံ။ စီးပြါးေရး။ ပညာေရး။ စိုက္ပ်ိဳးေရး။ ေဆးပညာ။ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ တို႔ မွာလဲတကယ္စိတ္ပါသူမ်ားသာတက္ေရာက္ဘြဲ ့ယူခဲ့ၾကၿပီး တကယ္တတ္သူက တတ္လိုသူကို ပညာ သင္ေပးတဲ့ ေခတ္နဲ႔စနစ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ရင္ ဥပစာ(က)တန္းမွာတစ္ႏွစ္၊ ဥပစာ(ခ)တန္းမွာေနာက္တစ္ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႏွစ္တက္ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္လိုကေတာ့ Intermediate Part (A) and Part (B) လို႔ေခၚပါတယ္။ ဝိဇၨာ သမားေတြအတြက္က Intermediate of Arts အတိုက I.A ပါ။ သိပၸံသမားေတြအတြက္ Intermediate of Science အတိုက I.Sc. ပါ။ ဥပစာ(ခ)တန္း ေအာင္ၿပီးမွ ရိုးရိုးဝိဇၨာ ဒါမွမဟုတ္ ရိုးရိုးသိပၸံ ဘြဲ႔ရဖို႔ေနာက္ ထပ္ႏွစ္ႏွစ္ ထပ္တက္ရပါတယ္။ B.A (A) & B.A (B) or B.Sc.(A) & B.Sc.(B) ပါ။ စုစုေပါင္း ၄ ႏွစ္ပါ။ Honours ေခၚ ဂုဏ္ထူးတန္းတက္ခ်င္ရင္ ဥပစာ (ခ)တန္း ေအာင္ၿပီးသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ျပည့္စံုရင္ ဘြဲ႔ရ ဖို႔ေနာက္ထပ္သံုးႏွစ္ ထပ္တက္ရပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၅ ႏွစ္ပါ။ ဥပေဒဘြဲ႔ B.L နဲ႔ ပညာေရးဘြဲ႔ B.Ed တို႔ ဟာ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းေတြပါ။ ရိုးရိုးဝိဇၨာ ဒါမွမဟုတ္ ရိုးရိုး သိပၸံ ဘြဲ႔ရၿပီးမွေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ထပ္တက္ရပါ တယ္။ စုစုေပါင္း ၆ ႏွစ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္လဲ လူေတြက ရတဲ့ ဘြဲ႔အလိုက္ ဦးဘ B.A., B.L ေဒၚလွ B.Sc., B.Ed စသျဖင့္ေရးၾကပါတယ္။ ေဆးပညာနဲ႔တိေမြးကုပညာ သင္လိုသူေတြဟာ Intermediate Part (A) and Part (B) မွာ Physics, Chemistry and Biology ယူခဲ့ရၿပီး ဥပစာ(ခ)တန္း ေအာင္ၿပီးသတ္မွတ္ ခ်က္နဲ႔ျပည့္စံုရင္ M.B.B.S ဘြဲ႔ရဖို႔ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္ထပ္တက္ရပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၇ ႏွစ္ေပါ့။ B.Sc. (Vet) ဘြဲ႔ရဖို႔ေနာက္ထပ္ ၄ ႏွစ္ထပ္တက္ရပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၆ ႏွစ္ ပါ။ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္သင္လိုသူ ေတြဟာ Intermediate Part (A) and Part (B) မွာ Physics, Chemistry and Mathematics ယူခဲ့ရၿပီး ဥပစာ(ခ)တန္း ေအာင္ၿပီးသတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ျပည့္စံုရင္ B.Sc.(Engg) ဘြဲ႔ရဖို႔ေနာက္ထပ္ ၄ ႏွစ္ထပ္တက္ရ ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၆ ႏွစ္ပါ။ B.Sc.(Forestry) သစ္ေတာပညာ ဘြဲ႔နဲ႔ B.Sc.(Agri) စိုက္ပ်ိးေရးပညာ သင္ လို သူေတြဟာ Intermediate Part (A) and Part (B) မွာ Physics, Chemistry and Mathematics ဒါမွမဟုတ္ Physics, Chemistry and Biology ယူခဲ့ရၿပီး ဥပစာ(ခ)တန္း ေအာင္ၿပီးသတ္မွတ္ခ်က္ နဲ႔ျပည့္စံုရင္ ဘြဲ႔ရဖို႔ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ထပ္တက္ရပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၅ ႏွစ္ပါ။ သစ္ေတာပညာသင္လိုသူ ေတြဟာ မိုင္ ၂၀လမ္းေလွ်ာက္ျပၾကရၿပီး သူ႔ေခတ္သူ႔အေျခ အေနအရ ေက်ာင္းသားေတြကုိသာ တက္ ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေတြေလွ်ာက္ခြင့္မရွိပါ။ အဲဒီေခတ္က သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးပညာ ျမန္မာျပည္ မွာမသင္ႏိုင္ေသးပါ။

တိေမြးကုပညာဘြ႔ဲဟာ Bachelor of Science (Veterinary) (အခုေခတ္အေခၚ B.V.S, Bachelor of Veterinary Science) မို႔ ဘယ္သူကမွ ကိုယ့္နာမည္ေရွ႕မွာ “ေဒါက္တာ” မတတ္ရဲပါဘူး။ Bachelor ဘြဲ႔ မက Master of Science (Veterinary) ရထားတဲ့ဆရာႀကီးေတြေတာင္ ကိုယ့္ နာမည္ေရွ႕မွာ ေဒါက္တာ မတတ္ပါဘူး။ တတ္ရင္လဲ တကၠသိုလ္ဆီးနိတ္အဖြဲ႕နဲ႔တကၠသိုလ္ေကာင္စီ တို႔က လက္မခံပဲ အေရးယူမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ ဂြၽန္လမွာစာသင္တန္းေတြစဖြင့္ၿပီး မတ္လဆန္းမွာ အတန္းတင္စာေမးပြဲေတြစစ္ပါတယ္။ ပူျပင္းလွ တဲ့မတ္လကုန္ကစၿပီး ေမလကုန္ထိဟာ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ြန္လမွာ ေနာက္ ဆက္တြဲစာေမးပြဲလုပ္ေပးတာေၾကာင့္ မတ္လစာေမးပြဲမွာမေအာင္သူေတြအတြက္ တစ္ႏွစ္မနာသြားေစႏိုင္ တဲ့အခြင့္အေရးရခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔မႏၲေလးတကၠသိုလ္တို႔ဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ေအာက္မွာမရိွဘဲ ကိုယ္ပိုင္ အက္ ဥပေဒေတြအရ တကၠသိုလ္ဆီးနိတ္အဖြဲ႕နဲ႔တကၠသိုလ္ ေကာင္စီတို႔ကအုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ေကာင္စီမွာေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေယာက္ပါပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္း သားေတြကမဲေပးစံနစ္နဲ႔ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ မူအရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အဓိပတိ၊ ဒု ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ဟာ မူအရ မႏၲေလးတကၠသိုလ္အဓိပတိျဖစ္ေပမဲ့ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြမွာ ဝင္စြက္ေလ့မရွိ ပါ။

ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေပမဲ့ ဘယ္အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္ကမွ တိုင္းျပည္ ေနာင္ေရး ဒုကၡေပးမဲ့ ဘုန္းေဘာလေအာ အေအာင္ေပးတဲ့စနစ္၊ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစမဲ့စနစ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား မဆူပူၿပီးေရာ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလုပ္တာကလြဲၿပီး က်န္ကိစၥမ်ားကို ႀကိဳက္သလိုလုပ္ ထားခြင့္၊ ဥပမာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားထဲ ဖဲရိုက္။ အရက္ေသာက္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲတာကို လ်စ္လ်ဴျပဳ ထားျခင္း စတာမ်ိဳး ခြင့္မျပဳခဲ့ၾကပါဘူး။

ဘုန္းေဘာလေအာ အေအာင္ေပးတာဆိုလို႔ “ဟယ္ရီတန္ ၇ တန္း” လို႔နာမည္တြင္သြားတဲ့ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က အစ္ိုးရစစ္ ၇ တန္း စာေမးပြဲတစ္ခုသာရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ စာေမးပြဲစစ္ေနတုန္း ေမးခြန္းေပါက္ၾကားၿပီး ေနာက္ တစ္ရက္မွာမွေျဖရမယ့္ဘာသာရပ္ရဲ႕ေမးခြန္းဟာတစ္ရက္ႀကိဳၿပီး ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာမွာပါလာလို႔ အစိုးရ က စာေမးပြဲဖ်က္သိမ္းၿပီး ေနာက္မွထပ္က်င္းပမယ္လိုေၾကညာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကမေက်နပ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတိုက္ကိုခဲနဲ႔ေပါက္ရာက အဓိကရုဏ္းျဖစ္ၿပီး ရဲက ေသနတ္နဲ႔ပစ္လူစုခြဲရာမွာ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းသားေလး ဟယ္ရီတန္ (ေခၚ) ေမာင္ေမာင္ဟာ ဗဟန္းအစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းေရွ႕မွာ ေသနတ္မွန္ၿပီးေသဆံုးသြားပါတယ္။ လူထုႀကီးပါ ပါလာမွာစိုးရိမ္ၿပီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးႏုက စာေမးပြဲ ေနာက္ထပ္မက်င္းပေတာ့ပဲ ေျဖသူအားလံုးကိုအေအာင္ေပးလိုက္ေၾကာင္းနဲ႔ ဟယ္ရီ တန္ ေသဆံုးရမႈကို စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီးစစ္ေဆး အေရးယူေပးမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လူထုႀကီး ေက်နပ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ ၆ လေလာက္ၾကာၿပီး ေရြးေကာက္ ပြဲ ႏိုင္ၿပီး ဖဆပလ အစိုးရဆက္အာဏာရလာခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ေက်ာင္းသား ငါးေသာင္းေက်ာ္ကို စာေမး ပြဲမစစ္ပဲ အေအာင္ေပးမိတာ ေရြးေကာက္ပြဲနီးေနလို႔ ႀကံမိႀကံရာလုပ္ခဲ့ရတဲ့ ဖဆပလ အစိုးရရဲ႕အမွားပါ လို႔ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က ၇ တန္း စာေမးပြဲမွာ ဘုန္းေဘာလေအာ အေအာင္ေပးမိတဲ့ ရလဒ္က ေတာ့ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္န႔ဲ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ တန္းျမင့္ေက်ာင္းထြက္နွင့္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေတြမွာ က်ရႈံးသူ မ်ား လာျခင္းပါဘဲ။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္က စာေမးပြဲေအာင္သူ ၃.၄% ပဲရွိပါတယ္။

ဖဆပလ အစိုးရေခတ္က စစ္ရဲတပ္မ်ားဟာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီရဲ႕ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ား လို႔ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ လက္ဝဲသမားေတြလို႔ ဖဆ ပလ အစိုးရကသတ္မွတ္ထားတဲ့ “တပ္ဦး” က အၿမဲႏိုင္ကာ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားေထာင္ေပးထားတဲ့ “ရဲေခါင္” ကို ေက်ာင္းသားထုႀကီးကမႀကိဳက္ၾကလို႔ မဲမေပးၾကပါဘူး။။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာေက်ာင္းတစ္လ ပိတ္ေရးစတဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး ကိုယ္ တိုင္ စစ္ရဲမ်ားကိုဦးစီးျပီးၿဖိဳခြဲကာ စစ္ရဲတပ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေက်ာင္းသားစစ္ေဆး ညွင္းဆဲေရးစခန္း ဖြင့္ေလ့ ရွိေၾကာင္း စာေရးဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ေဆြဦးရဲ႕ဝတၳဳေတြမွာပါတတ္ပါတယ္။

ဖဆပလ အစိုးရ ေခတ္က ဆိုးတယ္၊ ရက္စက္တယ္လို႔ နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားခဲ့ဲ့ဲ့တဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလးေတာင္မွ ေနာက္တက္လာတဲ့ စစ္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ လုပ္ရက္တာေတြၾကည့္ၿပီး “ရက္စက္လွခ်ည္လားဟရို႕” လို႔ေအာ္ရပါလိမ့္မယ္။ ၁၉၅၉ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ေခတ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းၿပီး ကိုကိုးကြၽန္းပို႔ကာအစြယ္ျပခဲ့ပါၿပီ။ ဂ်ြန္လမွာ ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲလုပ္ေပးတဲ့စနစ္ကိုလဲဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ဘြဲ႔မရခဲ့သူ ဗိုလ္ေနဝင္း က အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝနဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အဓိပတိတက္လုပ္ခဲ့တာဟာလဲ ေျပာစ မွတ္ႀကီးျဖစ္က်န္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လႏွစ္ရက္ေန႔ကစၿပီးစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေပၚေပါက္လာတယ္။ “ဝန္ႀကီး”ဆိုတဲ့အေခၚဟာ ဗ်ဴရိုကရက္ဆန္တယ္ဆိုၿပီး “ဝန္ႀကီး”လို႔မေခၚပဲ “ဌာနတာဝန္ခံ” ဆိုတဲ့ေဝါဟာရသစ္တစ္ခုကို ထြင္ပါ တယ္။ အဂၤလိပ္လိုသံုးရာမွာေတာ့ Ministry, Minister စတဲ့ေဝါဟာရေတြကိုပဲသံုးပါတယ္။(“ဌာနတာဝန္ ခံ” ဆိုတဲ့ေဝါဟာရဟာ ၆ ႏွစ္ေလာက္သာခံၿပီး ေနာက္ေတာ့ဝန္ႀကီးလို႔ပဲျပန္သံုးပါတယ္)။ မိန္းမေပြတယ္၊ မိန္းမကိစၥရႈပ္တယ္လို႔နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းမွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဒါက္တာသာလွ သမိုင္းအုတ္စက္ကမိန္းမရြယ္တစ္ေယာက္နဲ႔ သတင္းႀကီးေန တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာသာလွကိုု ေခၚေတြ႕ကာ “ေခါင္ကမိုးမလံုရင္ ဘယ္ေနရာမွ မိုးမလံုဘူး” လို႔ေျပာေတာ့ မဟုတ္မခံသမား ေဒါက္တာသာလွကလဲ “ကိုရႈေမာင္၊ က်ဳပ္ကိုလာဆံုးမေနရေအာင္ ခင္ဗ်ားကေရာ ဘာထူးလို႔လဲ။ ဘိန္းစားခ်င္းအတူတူ ေျပာင္းတစ္လံုးပိုမရွဴခ်င္ပါနဲ႔” လို႔ ဘုေတာတာနဲ႕ စကားေျပာအဆင္မေျပျဖစ္ၾကၿပီး ေဒါက္တာသာလွ ရာထူးကႏႈတ္ထြက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ ေလာက္အၾကာမွာ “ဦးကာအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္” ပံု။ ဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္သန္းေဖ၊ ဌာနတာဝန္ခံ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဆိုတဲ့အမိန္႔ထြက္လာပါတယ္။ အရင္က ပါေမာကၡခ်ဳပ္ လို႔မေခၚခဲ့ပဲ “ဒုတိယအဓိပတိ” လို႔သာေခၚခဲ့တဲ့ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွာလဲ “ေဒါက္တာကိုကိုေလးအား မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္” ပံု။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေဖ၊ ဌာနတာဝန္ခံ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဆိုတဲ့အမိန္႔ထြက္လာပါတယ္။ ဒီနည္းန႔ဲရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔မႏၲေလးတကၠသိုလ္ တို႔ဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီး ရဲ႕ေအာက္ကိုေရာက္သြားပါ ေတာ့တယ္။ ေနာက္သုံးရက္ေလာက္အၾကာမွာ “ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ျမန္မာစာေပဌာနပါေမာကၡ ဦးဧေမာင္အား အၿငိမ္းစားယူခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ျမန္မာဘာသာဌာနပါေမာကၡ ဦးဝန္အား ၎၏မူလရာထူးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘာသာျပန္ႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန၊ ဌာနႀကီးမႉးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ျမန္မာစာေပ ဌာနႏွင့္ျမန္မာဘာသာဌာနတုိ႔ကို ျပန္လည္ပူးေပါင္းေစလိုက္ၿပီး ယခင္ကအတိုင္း ျမန္မာစာဌာနဟုသာ ေခၚတြင္ေစရမည္။ ျမန္မာစာေပဌာနကထိကဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးအား ျမန္မာစာဌာနပါေမာကၡအျဖစ္ခန္႔ အပ္လိုက္သည္”။ ပံု။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေဖ၊ “ဌာနတာဝန္ခံ”၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန။ ဆိုတဲ့အမိန္႔ထြက္လာ ပါတယ္။

ပါေမာကၡဦးဧေမာင္နဲ႔ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေဖတို႔ဟာ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္းေတြမို႔ အလြန္ခင္ၾကတယ္။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေဖဟာ မလုပ္ခ်င္ပဲ “အထက္အမိန္႔”ေၾကာင့္လုပ္ရတယ္ဆိုတဲ့သတင္းထြက္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆယ္ရက္ ေလာက္အၾကာမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္နဲ႔ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေဖ၊ “ဌာနတာဝန္ခံ”၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္တဲ့အေၾကာင္းသတင္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဝင္ နဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန “ဌာနတာဝန္ခံ” ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဟန္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြက္ပါ “ဌာန တာဝန္ခံ” အျဖစ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕အမိန္႔လဲ ထြက္လာပါ တယ္။

၁၉၆၂ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပပြဲကို ဂ်ီသရီး ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ား အသံုးျပဳ ကာ ရက္ရက္စက္စက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔မနက္အေစာႀကီးမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အ ေဆာက္အဦကို မိုင္းဗံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရံုနဲ႔ အားမရေသးဘဲ ညပိုင္းမွာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္း က “ဒါဟာရွိတဲ့အား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထုတ္သံုး ၿပီးႏိွမ္နင္းတာဘဲရွိေသးတယ္။ ဒီ့ထက္လြန္လာရင္ ဓါးကို ဓါးခ်င္း။ လွံကို လွံခ်င္း ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ရွိ တယ္” လို႔ျမန္မာ့အသံကအသံလႊင့္ၿပီး “ကြၽန္းျပန္ လူမိုက္ ဓါးႀကိမ္း ႀကိမ္း”သလို ျပည္သူလူထုႀကီးကို ၿခိမ္းေျခာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရကေနာင္ေက်ာင္းသားေတြ ဆူပူမႈလုပ္ရင္ တကၠသိုလ္ေတြကိုပိတ္ပစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ တကၠသိုလ္ေတြ မထားေတာ့ဘူးလို႔လဲေျပာပါ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္ေနာင္ေရး ဘာမွမစဥ္းစားေတာ့ပဲ မိ်ဳးခ်စ္စိတ္၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္ထက္ သူတို႔အာဏာတည္ၿမဲေရးသာ စဥ္းစားခဲ့တယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႕ျပေနပါတယ္။

ႏွစ္လေလာက္အၾကာမွာ ေက်ာင္းေတြျပန္ဖြင့္ေတာ့လဲ ေက်ာင္းသားတိုင္း ပုဆိုးနဲ႔တိုက္ပံုအကႌ် ဝတ္ရ မယ္။ ေဘာင္းဘီဝတ္ရင္ “နက္တိုင္” တပ္ရမယ္။ ေက်ာင္းသူေတြလဲ အကႌ်လက္ရွည္ထူထူဝတ္ရမယ္။ အကႌ်ပါးပါးနဲ႔အကႌ်လက္ျပတ္မဝတ္ရ။ ဆရာေတြ၊ ဆရာမေတြကၾကည့္ထိန္းရမယ္။ စည္းကမ္းအတိုင္း ဝတ္မလာသူေတြကို စာသင္ခန္းထဲဝင္ခြင့္မျပဳရ။ စတဲ့အမိန္႔ေတြထုတ္ပါတယ္။

၁၉၆၂ေလာက္က အဆိုေတာ္ကိုမင္းေနာင္ဆိုခဲ့ဲ့တဲ့ “တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး”ဆိုတဲ့သီခ်င္းမွာ “တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၊ လွပံုထူးသမွ်၊ ေတြ႔ရဖူးသည္မွာ၊ တစ္ပတ္လိွ်ဳဆံထံုးေက်ာ့မွာ၊ တစ္ပြင့္ပန္းပန္ ကာ၊ လက္ရွည္ထူထူကေလးဝတ္ကာ ——” လို႔ပါပါတယ္။ အဲဒီသီခ်င္းနဲ႔ရႈမဝရုပ္ရွင္က ေမာင္ယဥ္ေထြး နဲ႔ စမ္းစမ္းေအးတို႔ရဲ႕ပထမဆံုးကား “ေရႊရင္သိမ္းသစ္” ဇာတ္သိမ္းပိုင္းေလာက္မွာ စမ္းစမ္းေအး ဝတ္စား ပံုကို ၾကည့္ရင္ေတာ့ “အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ား” ေပါ့။ ဒါေပမဲ့တကဲ့လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဆင္းရဲတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြမွာ တိုက္ပံု အကႌ်အမ်ားဆံုးႏွစ္ထည္ေလာက္ပဲတတ္ႏိုင္ေတာ့ မိုးတြင္းႏွစ္ရက္ေလာက္ ဆက္ၿပီးမိုးမိလိုက္ရင္ လဲစရာတိုက္ပံုအကႌ်မရွိ၊ ေက်ာင္းေရာက္ျပန္ရင္လဲ တိုက္ပံုအကႌ်ဝတ္မထားေတာ့ ဆရာေတြက စာသင္ခန္းထဲ ဝင္ခြင့္မျပဳနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကရရွာတယ္။ ပူအိုက္တဲ့ေန႔ေတြမွလဲ “နက္တိုင္” တို႔၊ တိုက္ပံုအကႌ်တို၊႔ လက္ရွည္ထူထူကေလးတို၊႔ ဝတ္ထားရေတာ့ ေခြၽးတစ္လံုးလံုး၊ ေခြၽးနံ႔တစ္ေထာင္း ေထာင္းနဲ႔ေပါ့။ အတန္းတင္စာေမးပြဲေတြကလဲေႏြရာသီမတ္လမွာဆိုေတာ့ အပူဒါဏ္မွာအဝတ္အစားက “ဗူးေလးရာဖရံုဆင့္” ျဖစ္ၿပီး က်က္မွတ္ထားတာေမ့ကာ စာေမးပြဲက်ခဲ့ရသူေတြလဲရွိခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရားမႈကေတာ့ ရပ္တန္ ့မသြားပဲ ၁၉၆၃ခု ႏို၀င္ဘာလမွာ အျပင္းထန္ဆံုး အဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာလို႔ စစ္အာဏာပိုင္တို ့က ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ ဝိဇၨာ မဟာဌာန၊ သိပၸံ မဟာ ဌာနနဲ႔ လူမႈေရး သိပၸံမဟာဌာန (ေနာင္ စီးပြါးေရးတကၠသိုလ္) တို ့ကို ရက္အကန္ ့အသတ္မရွိ ပိတ္ပစ္ လို္က္ၿပီး ေဆးပညာမဟာဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဌာနနဲ႔ ပညာေရး မဟာဌာနတို ့ကိုေတာ့ ဆက္ဖြင့္ ထားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ျခင္း (Divided and Rule) ရဲ႕အစ ပထမပါ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမႈမ်ားဟာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ နယ္ေကာလိပ္မ်ားနဲ႔ ဂ်ီတီအိုင္ေခၚ အစိုးရ စက္မႈလက္မႈ သိပၸံအထိ ကူးစက္သြားလို႔ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ ေဆးပညာမဟာဌာနနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး မဟာဌာနကလြဲၿပီး က်န္ဌာနအားလံုးကို တစ္ႏွစ္နီးပါး ပိတ္ထားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၆၃ခု ႏိုဝင္ဘာလမွာ ဖဆပလ(တည္ၿမဲ) ေခါင္းေဆာင္ဦးဗေဆြက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဟာ ပါးစပ္ကသာ ေရွ႕သို႔လို႔ အာေပါက္ေအာင္ ေအာ္ေနေပမဲ့၊ လက္ေတြ႕လုပ္ေနတာက ေနာက္သို႔ေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေရး၊ ေကာင္းႀကိဳး စတာေတြကို တကယ္ေတြးရင္၊ တကယ္ေစတနာရွိရင္ ရာထူးကအျမန္ဆံုးႏႈတ္ထြက္ပါ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ပါ”လို႕ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဘာရမလဲ၊ က်ားႀကီးဗေဆြရဲ႕ “ေနာက္ သို႔” ဆိုတဲ့ မိန္႔ခြန္းေဟာၾကားၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာမွာ အာဏာရူးႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက အာဏာ သိမ္းတဲ့အခ်ိန္က မဖမ္းေသးပဲထားခဲ့တဲ့ တည္ၿမဲဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဗမာ့ တပ္မေတာ္မွာဒုတိယစစ္ေသနာပတိနဲ႔ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္မွာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ဗိုလ္္လက္်ာ၊ စာေရးဆရာမႀကီးဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံရွိသူ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ဖမ္းတဲ့အျပင္ ျမန္မာတစ္ၿပည္လံုးမွာ မဆလကလြဲၿပီး က်န္ပါတီအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းခိုင္းလိုက္ ၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္စံနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့တာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ဗိုလ္္လက္်ာဟာ ၁၉၄၇ ခု ဒီဇင္ဘာ လအကုန္ပိုင္း လြတ္လပ္ေရးမရခင္ရက္ပိုင္းအလိုမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္က ဗိုလ္မႉး ခ်ဳပ္အဆင့္ကို ရာထူးတစ္ဆင့္ေက်ာ္တင္ေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ၁၉၄၈ ခု လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဆင့္ကို ရာထူးတင္ေပးကာ ဒုတိယစစ္ေသနာပတိ ခန္႔ေပးခဲ့သူပါ။ တည္ၿမဲဖဆပလေခါင္းေဆာင္ ဦးဗ ေဆြနဲ႔ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ဟာလဲ ၁၉၄၉ ခု မွာ ကရင္လူမ်ိဳး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစမစ္ဒြန္းကို စစ္ေသနာပတိ အျဖစ္က အတင္းပင္စင္ေပးပစ္ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းကို စစ္ေသနာပတိျဖစ္လာေစတဲ့အျပင္ ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ ေနဝင္းက လင္ရွိမယားေဒၚခင္ေမသန္းကိုယူလို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ဗိုလ္ေနဝင္းကို စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ က ျဖဳတ္ဖို႔လုပ္ထားတုန္းကလဲ အတင္းဝင္ကယ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ေတြပါ။

တကၠသိုလ္ေတြတစ္ႏွစ္နီးပါးပိတ္ထားတုန္းေက်ာင္းသားမ်ား ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးအတြက္ ဗိုလ္ေန၀င္းက ဘူမိေဗဒပါေမာကၡဘဝက ပညာေရးဌာနအတြင္း၀န္ျဖစ္လာတဲ့ (ေနာင္၀န္ႀကီး ျဖစ္လာမည့္) ေဒါက္တာ ညီညီကို တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္။ ေဒါက္တာညီညီနဲ႔ အေပါင္းပါမ်ားကလဲ “စနစ္သစ္ ပညာေရး” ဆိုတာ ႀကီးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ၾကပါေတာ့တယ္။ နီးရာဓားေၾကာက္ရလို႔ “ေဗာင္းေတာ္ၿငိမ့္ စိတ္ ေတာ္သိ”လိုက္ရတာလား။ “တိုင္းျပည္ေနာင္ေရးဘာျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို ့လူစု စစ္အာဏာရွင္လက္က်န္ အရိုး အရင္း စားရနည္းလား”။ “ဘယ္သူ ေသေသငေတမာၿပီးေရာ”ဆိုတဲ့ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့ၾက တာလား။ ဆိုတာကိုေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြသာအသိဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

စာသင္ႏွစ္ကိုလဲ ဂြၽန္လမွာမစေတာ့ပဲႏိုဝင္ဘာလလာက္မွစၿပီး စက္တင္ဘာလမွာ အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေတြစစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြက ေအာက္တိုဘာနဲ႔ဧၿပီလေတြျဖစ္သြားေတာ့ ပူျပင္းလွတဲ့မတ္လ နဲ႔ေမလမွာစာသင္ရလု႔ိ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြပါ ပင္ပန္းၾကပါတယ္။ မူလတန္းကတကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိကေတာ့အရင္အတိုင္း ႏွစ္စဥ္ ဂြၽန္လမွာစာသင္တန္းေတြစဖြင့္ၿပီး မတ္လဆန္းမွာ အတန္းတင္စာေမးပြဲေတြစစ္လို႔ ဆယ္တန္းေအာင္ကာစ ကေလးေတြဟာ ႏွစ္စဥ္ ၆ လ ေလာက္ အခိ်န္အလကားကုန္ခဲ့ရပါတယ္။

ေဒါက္တာညီညီရဲ႕ စနစ္သစ္ပညာေရးႀကီးမွာ

(၁) ယခင္ မဟာဌာနမ်ားကို Institute ေခၚ ပညာရပ္တစ္ခုတည္းကို သင္ေပးတဲ့ တကၠသိုလ္ကေလးမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ရန္။ (ေက်ာင္းမ်ားကြဲသြားလို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသြးကြဲေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္)။

(၂) တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ရင္အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူမ်ားကို ေဆးပညာမဟာဌာန တစ္ျဖစ္လဲ ေဆး တကၠသိုလ္မ်ားသို ့၀င္ခြင့္ျပဳရန္။ ဒုတိယ အဆင့္ရွိသူမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဌာန တစ္ျဖစ္လဲ စက္မႈ တကၠသိုလ္မွာ တက္ခြင့္ျပဳရန္။ (ဒီနည္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ တစ္ဦးကို တစ္ဦးငံု ့ၾကည္ ့ၾကည့္ၾကၿပီး ေသြး ကြဲသြားေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္)။

ဒီနည္းက ေနာင္အခါမွာ ထိေရာက္သင့္သေလာက္ ထိေရာက္သြားပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားက ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ တကၠသိုလ္ကို “အမႈိက္ပံုး”လို႔ ေနာက္ေျပာင္ေခၚၾကပါေတာ့တယ္။ တစ္ခါက သမိုင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားကြင္းမွာ ပညာေရး တကၠသိုလ္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလီေဘာအသင္းနဲ႔ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ အမ်ိဳးသမီး အသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာမွာ ၀ိဇၹာႏွင့္ သိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ားက “ဆရာမေတြ လင္ လိုခ်င္ သမိုင္းကြင္းကို၀င္” ဆိုၿပီး စၾကရာ ဆရာမေလာင္းမ်ားက “RASU ေက်ာင္းသား မစဥ္းစား။ ပ်ာတာ ခိုင္းဖို ့ထား” လို႔ ျပန္ႏွိမ္ၾကပါတယ္။

(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္တြင္ ၾကာရွည္ မေနႏိုင္ေစရန္ စာေမးပြဲတြင္ လူတိုင္းေလာက္နီးနီး အေအာင္ေပးရန္။

ဒီနည္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္မ်ားဟာ ဘြဲ ့လက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့ စက္ရံုႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္သြားၿပီးဘြဲ ့ရမ်ား ဆရာ ျဖစ္လာတဲ့အခါ “မတတ္သူက မသိသူကိုသင္ေပး” သလိုျဖစ္သြားလို႔ ပညာရည္ အဆင့္အတန္း အလြန္နိမ့္က်သြားပါေတာ့တယ္။

အထက္ပါကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာေရးသူက ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္ကကိုယ့္ဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ပါေမာ ကၡႀကီး တစ္ဦးကို တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ “ဆရာရယ္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ေခတ္က ဆရာစစ္တာ ၾကမ္းလြန္းလို ့ “F” ထိၿပီးေက်ာင္းကထြက္သြားရရွာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ခုေခတ္ေက်ာင္းသားေတြ ထက္ အမ်ားႀကီးသာပါတယ္” လို႔ ေျပာလိုက္မိေတာ့၊ ပါေမာကၡႀကီးက “ဒါေတာ့ ငါလဲ ဘာတတ္ႏို္င္မလဲ ကြ။ မင္းတို႔ေခတ္ကပညာေရးေပၚလစီက တတ္မွအေအာင္ေပးရမယ္ဆိုေတာ့ စာေမးပြဲတြကလဲခက္ၿပီး က်သူမ်ားတာေပါ့။ ခုေခတ္ ေပၚလစီက ဒီလိုျဖစ္ေနတာကုိး” လို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကထပ္ၿပီး “ဆရာတို ့ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးၾကဖို ့ ေတာ္ၿပီထင္တယ္။ အခုဆို တုိင္းျပည္ရဲ့ ပညာေရးဟာ ပ်က္စီးျခင္း လမ္းေပၚေရာက္ေနၿပီ။ ေနာင္ဆိုရင္ အဖတ္ဆယ္မရ ျဖစ္ေတာ့မယ္” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ဆရာႀကီးက “ေဟ့ ေကာင္။ ငါ့ကို ပင္စင္ပါျပဳတ္ၿပီး အိုႀကီးအိုမေရာက္မွ ေထာင္ထဲသြားၿပီး အႏွိပ္စက္ခံရေအာင္ မင္းက ေခ်ာက္တြန္းေနတာလား” လို႔သာ ျပန္ေျပာရွာပါေတာ့တယ္။

(၄) ေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵမျပလွ်င္ ၿပီးေရာ။ ေက်ာင္းတက္တက္ မတက္တက္။ ဖဲရိုက္ရိုက္။ အရက္ ေသာက္ေသာက္။ ေဆးေျခာက္ရွဴရွဴ။။ ဖာေခၚခ်ခ်။ နံပတ္ဖိုး ထိုးေနၾကလဲ မျမင္ဟန္ေဆာင္ေနရန္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ HIV Positive ျဖစ္သူ မ်ားျပားလာျခင္း။

(၅) ေဒါက္တာ ညီညီက “ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္လို ့ အျမတ္ႀကီးစားစနစ္ဦးစားေပးတဲ့ ဘဲဥတစ္ဒါဇင္ကို တစ္က်ပ္ျဖင့္၀ယ္ၿပီး တစ္လံုးကို ၁၀ျပားျဖင့္ ျပန္ေရာင္းေသာ္ မည္မွ် ျမတ္မည္နည္း ဆို တဲ့ ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ိဳး။ ေလာကသာရပ်ိဳ ့ပါ ၾကြက္ေသတစ္ခု၊ အရင္းျပဳ၍၊ ၾကြယ္မႈတတ္ဆံုး၊ သူေဌးထံုးကို၊ ႏွလံုးမူလွ်က္၊ ႀကံစည္လွ်က္ျဖင့္၊ သူ ့ထက္ကဲလြန္၊ ၾကြယ္ေစမင္း။ ဆိုတဲ့ လကၤာမ်ိဳးကို မသင္ေစေတာ့ဖို ့ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္ လို႔ အခမ္းအနားတခုမွာ မိန္ ့ခြန္းေခၽြလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ေရွးရိုးစဥ္လာဆိုစကားကေတာ့ “ဂဏန္းမသင္၊ လာဘ္မျမင္၊ ကူးလွ်င္ရႈံးမည္မွတ္” လို႔ အတိအက် ဆိုထားပါတယ္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ေဒ၀ါလီခံကာ LDC (ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္း၀င္) အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ လူထု အံုၾကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာတာ မဆန္းေတာ့ပါ။

(၆) တကၠသိုလ္ေတြမွာ အရင္က အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ သင္ေနရာက ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေျပာင္းလဲ သင္ယူ ေစရာ စာအုပ္စာတမ္းမရွိလို႔ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ အတင္း ဘာသာျပန္ခိုင္းလိုက္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ ေ၀ါ ဟာရမ်ားကို ျမန္မာလို ဘယ္လို ေခၚတယ္ဆိုတာ ဘာသာျပန္ဆိုသူ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ အေသအခ်ာ မေတြးႏိုင္ေတာ့ဘဲ သင့္သလို ဘာသာျပန္လိုက္ရာမွာ ျမန္မာစကားကို ျမန္မာတို ့ နားမလည္ႏိုင္တဲ့ ေ၀ါ ဟာရသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

ကြယ္လြန္သူ ျမန္မာစာပါေမာကၡေဟာင္း ဦး၀န္ေခၚ ဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္က အက်ယ္ ေရးခဲ့ၿပီးလို႔ ဥပမာ ၂ ခု သာတင္ျပပါမယ္။

ပထမတစ္ခု။ New born baby ကို ဆရာ၀န္မႀကီးတဦးက တိုက္ရိုက္ “ဖြားသစ္စကေလး” လို႔ ဘာသာ ျပန္ လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ရိုးရာမွာ “ေမြးကင္းစကေလး” ဆိုတဲ့စကားလံုး၊ “ကေလးေပါက္စ”၊ “ေမြးခါစ ကေလး” စတဲ့ေဝဟာရေတြ ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာအရပ္ကမိရိုးဖလာ လက္သည္အေဒၚႀကီးမ်ား ၾကား ရင္ေတာ့ “ေတြ ့ဘူးေပါင္။ ႀကံဳဘူးေပါင္။ ၾကားဘူးေပါင္ေတာ္။ ဖြားသစ္စက ကေလးရယ္လို ့။ ေမြးကင္းစ ကေလးတို႔ ကေလးေပါက္စတို႔ ေမြးခါစကေလးတို႔ဘဲ ၾကားဘူးပါရဲ့” လို႔ ေျပာၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒုတိယ ဥပမာ။ သိပၸံနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္တို ့မွာ သံုးတဲ့ Adsorption ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ျမန္မာလို တိုက္ရိုက္ “ကပ္တင္ျခင္း” လို႔ ဘာသာျပန္လိုက္ၾကပါတယ္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက ဘာသာျပန္ခဲ့သူ ဆရာ ႀကီး သူ႔ ကားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ကိုတင္သြားတုန္း မိုးတြင္းမိုးရြာၿပီး ကားေရွ႕မွန္မွာ ေရေငြ ့မ်ား ရိုက္ေနၿပီး ေရွ႕ ့ကို မျမင္ရေတာ့ပါ။ အဲဒီအခါ မွာ ပါေမာကၡႀကီးက “ေဟ့ေကာင္။ ေရွ ့မွန္ ေရေငြ ့ရိုက္ေနၿပီ။ ဘာမွ မျမင္ ရေတာ့ဘူး။ အ၀တ္နဲ ့သုတ္ပါဦးကြ။ ေတာ္ေတာ္ ၾကာ ကားတိုက္ၿပီး မင္းေရာ ငါပါ ၾကြသြားလိမ့္မယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အ၀တ္နဲ ့ ေရေငြ ့မ်ားကို သုတ္ရင္း “ဆရာ ဒါ အဂၤလိပ္လို Adsorption ျဖစ္တာမဟုတ္လားလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့၊ ဆရာႀကီးက “ဒါေပါ့ကြ၊ မင္းဒီေလာက္မွမသိရင္ ႏိုင္ငံျခားကရ လာတဲ့ဘြဲ႔ေရာ ျမန္မာျပည္ကဘြဲ႔ပါျပန္သိမ္းရမယ္ထင္တယ္” လို႔ေနာက္လိုက္လို႔ “ကြၽန္ေတာ့္ဘြဲ႔ျပန္မသိမ္း ခင္ တစ္ခုရွင္းျပပါအုန္း။ ဒါကို ဆရာဘာေၾကာင့္ ေရေငြ ့ေတြ ကပ္တင္ေနတာလို ့ မေျပာတာလဲ။ စာအုပ္ ေတြထဲမွာေတာ့ ကပ္တင္ျခင္းလို ့ ဘာသာျပန္ထားတယ္ မဟုတ္လား” လို႔ ေမးလိုက္ေတာ့မွ ဆရာႀကီး က “ဦးရွံစားလိုေပါ့ကြာ။ မွားတဲ့အခါလည္း မွားေပမေပါ့” လို႔သာ ဆိုရွာပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ဆံုး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ကာလမ်ားက ဗုိလ္ေန၀င္း၏ အခ်စ္ေတာ္ သမီး ခင္စႏၵာ၀င္း စကၤာပူတြင္ စာေမးပြဲ သြားေျဖရာမွာ အဂၤလိပ္စာ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ စာေမးပြဲက်ေလေတာ့မွ အာဏာရွင္ႀကီးရဲ႕ တစ္ ခ်က္လႊတ္အမိန္ ့နဲ႔ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ အဂၤလိ္ပ္ဘာသာနဲ႔သင္ရျပန္ေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာရွားပါးမႈနဲ႔ ႀကံဳရပါေတာ့တယ္။ အမွတ္ (၇)မွာ ရွင္းျပပါမယ္။

(၇) စစ္အစိုးရနဲ႔ မဆလေခၚ “ျမန္မာ့ဆင္းရဲမြဲေတမႈ လမ္းစဥ္”တို ့ေၾကာင့္ ပညာတတ္အမ်ားစုဟာ ၁၉၆၇ ခုေလာက္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္ ့ခြါကာ “ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ”ကို ရွာၾကရပါေတာ့တယ္။။ ဗိုလ္ေန ၀င္း ေစလႊတ္ထားတဲ့ ပညာေတာ္သင္မ်ားထဲကလဲ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္မလာ ၾကေတာ့ပါဘူး။ ျပန္လာသူ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ထဲမွာလဲ တစ္၀က္ေလာက္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ဗိုလ္ မ်ားက အရပ္သားမ်ားကို “ကၽြန္ႏွင့္ သခင္ပမာ” ဆက္ဆံေနမႈကို မခံႏိုင္ေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံျခားကိုျပန္ထြက္ၾက ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ဆရာေကာင္းရွားပါးကုန္ပါေတာ့တယ္။

(၈) ကြယ္လြန္သူ သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သမိုင္းဘာသာရပ္ဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ဘာသာရပ္ျဖစ္လို႔ “မအေအာင္။ မတံုးေအာင္။ သမိုင္းသင္ရတယ္” လို႔ အဆိုအမိန္ ့ ရွိခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒါက္တာ ညီညီရဲ႕ စနစ္သစ္ပညာေရးအရ အမွတ္နည္းတဲ့ လူေတြကို သမိုင္းအဓိက သင္ရန္ပို႔ လိုက္ေတာ့ အလြန္၀ါသနာပါၿပီး စားႀကိဳးစားသူတစ္ေယာက္တစ္ေလကလြဲလို႔ သမိုင္းသုေတသီ လူခၽြန္လူေကာင္းမ်ား ထြက္လာရန္ မလြယ္ပါ။ ျမန္မာစာ အဓိက ဘာသာရပ္မွာလည္း “ထိုနည္း၎” ျဖစ္ သြားပါေတာ့တယ္။

(၉) ျမန္မာစာအတြက္ ပိုကံဆိုး တာကေတာ့ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ေန၀င္း ျမန္မာစာေကာ္မရွင္မွာ နာယက တက္လုပ္ၿပီး သတ္ပံု၊ သဒၵါတို ့ကို သူ႔စိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ခိုင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ႀကီးဦးဝန္လိုပုဂၢိဳလ္ကိုေတာင္ “မက်က္တက်က္ဖုတ္ထားတဲ့ေပါင္မုန္႔လို မႏူးမနပ္ မတတ္တတတ္လူ” လို႔ ဗုိလ္ေန၀င္းက သေရာ္ေတာ္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အက်ယ္ကိုဆရာႀကီး ေၾကးမံု ဦးေသာင္း ေရးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ေလာကမိုးမခမွာပါသြားတဲ့ ဦးခင္ေမာင္ေစာ (ဘာလင္)ရဲ႕ ျမန္မာစာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါး တစ္ခုမွာလဲ အလားတူ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေသးစိတ္ထပ္မေရးလိုတာ့ပါ။ ျမန္မာျပည္ ထဲက လူမ်ားမွာေတာ့ ဓားဂုတ္ ေပၚ၀ဲၿပီး သံုးခုိင္းေနလို႔ “မခ်စ္ေသာ္လည္းေအာင့္ကာ နမ္း” ဆိုသလို ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး ဒီသတ္ပံုက်မ္းသံုးေနရတာကို နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပေရာက္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားထုတ္တဲ့ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ စတာေတြကလဲ ဒီသတ္ပံုက်မ္းအတိုင္း လိုက္နာ ေရး ေနၾကတာကေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာပါ။ “အမ်ားညီ ဤကိုကြၽဲဖတ္ၾက”ဆိုသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အမ်ား မိုးခါး ေရေသာက္ေနၾကေတာ့လဲ ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္လူအမ်ားစုဟာ “ေရာယိမ္းလိုက္၊ ဘသား ယိမ္းလုိက္” လုပ္မိသြားၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီးေၾကးမံု ဦးေသာင္းကေတာ့ ကြယ္လြန္တဲ့အထိ စစ္အစိုးရရဲ႕သတ္ပံု က်မ္းကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီး က၀ိ လကၡဏာ သတ္ပံု သတ္ညႊန္းအတိုင္းသာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားဟာ “Oversea Chinese” ကို စံနမူယူသင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မႀကီးမွာ နာမည္မ်ားကို Latin အကၡရာနဲ႔ ေရးရာမွာ ၁၉၇၈ ေလာက္မွစၿပီး ႀတိ၀ဏၰ (Tri Syllabic) ျဖင့္ ေရးေနရာက ဒြိ၀ဏၰ (Di Syllabic) ကိုေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။ ဥပမာ Teng Shiao Peng က Deng Shiaobeng ေျပာင္းေရးသလိုပါ။ စာေရးရာမွာလဲေရွးရုိးတရုတ္ထံုးစံ ညာဘက္ဆံုးကစၿပီး အေပၚ ကေအာက္ကိုဆင္းကာ ဘယ္ဘက္ကိုသြားတဲ့စနစ္ကိုမသံုးေတာ့ပဲ ဘယ္ဘက္ဆံုးကစၿပီး ညာဘက္ကို သြားတဲ့ေရးနည္းျပင္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တိုင္၀မ္။ ေဟာင္ေကာင္။ စကၤာပူနဲ႔ အျခားေနရာမ်ားရွိ တရုတ္ မ်ားကေတာ့ ေရွးရိုးစဥ္လာ ႀတိ၀ဏၰကိုသာ ဆက္သံုးေနၾကပါတယ္။ ဥပမာ စကၤာပူ တရုတ္နာမည္မ်ား (Lee Ong Pin စသည္ျဖင့္)။ စာေရးရာမွာလဲေရွးရုိးတရုတ္ထံုးစံတိုင္းသာဆက္လက္ေရးၾကပါတယ္။

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားအားလံုးဟာလဲ ဗုိလ္ေန၀င္း ထင္ရာစုိင္းထားတဲ့သတ္ပံုက်မ္းကို သပိတ္ေမွာက္ သင့္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းကျမန္မာေတြကလဲ ဒီဗုိလ္ေန၀င္း ရဲ႕သတ္ပံုက်မ္းကို လက္မခံလိုတဲ့ေလသံေတြထြက္လာေနၿပီး ဒီသတ္ပံုက်မ္းအတိုင္းလိုက္မေရးသူေတြမ်ားလာပါၿပီ။ ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအားလံုးကစၿပီး ညီညီညာညာလုပ္ၾကရင္ ျပည္တြင္းက ျမန္မာမ်ားအားလံုးကပါ လိုက္ လုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

(၁၀) ၁၉၆၅ မွာ ေက်ာင္းေတြကိုျပည္သူပိုင္သိမ္းရာကစၿပီး အေျခခံပညာအဆင့္အတန္းလဲ နိမ့္က်သြား ပါတယ္။ ၅ ႏွစ္ေလာက္ၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာ က်ဴရွင္မယူရသူမရွိသေလာက္ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဆရာ ေတြဟာ ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြကႀကီး၊ လခေတြကမေလာက္ေတာ့ အပိုဝင္ေငြရေအာင္ က်ဴရွင္ေပးလာၾက ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာေတြဟာ သူတို႔ဆီကက်ဴရွင္မယူတဲ့ တပည့္ေတြကို ဒုကၡေပးတတ္တယ္ ဆိုတဲ့သတင္းေတြထြက္လာေတာ့ အစိုးရက “ဆရာေတြက်ဴရွင္မေပးရ”လို႔ အမိန္႔ထုတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆရာေတြဆရာမေတြလဲ မုန္႔ပဲသြားရည္စာတို႔၊ စာအုပ္၊ ခဲတန္စတာတို႔ေရာင္းၿပီး အပိုဝင္ေငြရေအာင္ ရွာ ၾကျပန္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး ပ်က္စီးျခင္းငါးပါးဆိုက္လာပါတယ္။

(၁၁) ၁၉၇၄ မွာ ေဒါက္တာညီညီ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း ပညာေရးဝန္ ႀကီးသစ္ၿဖစ္လာပါတယ္။ ေဒသေကာလိပ္ေတြဖြင့္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ရင္ ေဒသေကာလိပ္ ေတြမွာ ၂ ႏွစ္တက္ၿပီးမွ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္သင္တဲ့တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဆက္တက္ရပါတယ္။ အမ်ား အျမင္မွာေတာ့ အဂၤလိပ္ေခတ္နဲ႔ဦးႏုေခတ္ကရွိခဲ့တဲ့ ဥပစာ(က)တန္းမွာတစ္ႏွစ္၊ ဥပစာ(ခ) တန္းမွာ ေနာက္ တစ္ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႏွစ္ကိုနာမည္သစ္နဲ႔လုပ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြ ကေတာ့ ဥပစာေကာလိပ္နဲ႔လဲမတူ အေမရိကန္က Community Colleges ေတြနဲ႔လဲအသြင္ကြဲတယ္ လို႔ေျပာေပမဲ့ တရားဝင္အတိအက်ရွင္းျပခ်က္ကေတာ့ ထြက္မလာပါဘူး။ ေဒသေကာလိပ္စနစ္ဟာလဲ ေလးႏွစ္ ေလာက္သာခံၿပီး အရင္ ေဒါက္တာညီညီလုပ္ခဲ့တဲ့အတိုင္း တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ရင္ အမွတ္ အမ်ား ဆံုးရသူမ်ားကို ေဆးပညာမဟာဌာန တစ္ျဖစ္လဲ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသို ့၀င္ခြင့္ျပဳရန္။ ဒုတိယ အဆင့္ ရွိသူမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဌာန တစ္ျဖစ္လဲ စက္မႈတကၠသိုလ္မွာ တက္ခြင့္ျပဳရန္ဆိုတဲ့ “ဘူတာေဟာင္းမွာရထားျပန္ဆိုက္”သြားပါတယ္။ စာသင္သားေတြအတြက္ကေတာ့ “စနစ္တစ္မ်ိဳးၿပီး တစ္မ်ိဳး အစမ္းခံ၊ အခ်ိန္တန္ဘြဲ႔ရ”ဘာမွမထူးပါ။

ေဒါက္တာညီညီဟာ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီး ၂ ႏွစ္ေလာက္ၾကာေတာ့မွ (ဝန္ႀကီးလုပ္လာတာ ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိမွ) သူ႔အေဖဟာျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္လို႔ ဆိုၿပီး ဝန္ႀကီးရာထူးကအျဖဳတ္ခံရကာ ဩစေၾတးလ်ကိုသံအမတ္အျဖစ္န႔ဲ အပို႔ ခံလုိက္ရပါတယ္။ သံအမတ္ သက္တမ္းကုန္ေတာ့ျမန္မာျပည္ မျပန္ေတာ့ပဲ ကုလသမဂၢရာထူးႀကီးႀကီးတစ္ခုယူၿပီးႏိုင္ငံျခားမွာေနပါတယ္။ ကုလသမဂၢရာထူးက ပင္စင္ ယူေတာ့လဲ အေမရိကန္မွာအေျခခ်ပါတယ္။ သူပညာေရး ဝန္ႀကီးတို႔ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးတို႔ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္မလာတဲ့ပညာေတာ္သင္မ်ား နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္ ့ခြါကာ “ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏု ရာ” ကို ရွာၾကရတဲ့သူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ခဲ့သူပါ။

(၁၂) မဆလေခတ္ကစၿပီး”ငါးပါးေမွာက္”လာတဲ့ပညာေရးဟာ ၈၈ ခု ေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ တိုင္ အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့တဲ့ ဗာလာနံ စစ္ကဲမ်ားလက္ထက္မွာေတာ့ “သဃၤာစင္”ပါေမွာက္ပါေတာ့တယ္။အေၾကာင္းကေတာ့ နဝတ၊ နအဖ ေခတ္စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္နဲ႔ မဆလေခတ္ ကစစ္ဗိုလ္ေတြေလာက္အရည္အခ်င္းမရွိေပမဲ့ ပိုရက္စက္ၿပီးပိုျခစားၾကလို႔ပါပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္ကစစ္ဗိုလ္ေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာပါဝင္ခဲ့သူတခိ်ဳ႕ ပါပါတယ္။ သူတို႔က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုမႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဗိုလ္မႉးႀကီးၾကည္ေမာင္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ညိဳ၊ ဗိုလ္မႉး ႀကီးေစာျမင့္၊ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တီကလစ္၊ စတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္ေတြဟာ အျဖဳတ္ခံရသူခံရ၊ အျဖဳတ္ခံ ရၿပီး ေထာင္ထဲရာက္သူေရာက္၊ အလုပ္ထြက္ၿပီးႏိုင္ငံျခားသြားသူသြားျဖစ္ကုန္ၾကတာပါ။

နဝတ၊ နအဖ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔စစ္ခံုရံုးေတြကေထာင္ႏွစ္ရွည္အခ်ခံလိုက္ရတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဆရာ ေတြ၊ ပညာတတ္ ေတြအမ်ားအျပားရွိသလိုစစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားက အရပ္သားမ်ားကို “ကၽြန္ႏွင့္သခင္ပမာ” ဆက္ဆံေနမႈကလဲ ဆိုးသထက္ပိုပိုဆိုးလာလို႔ မခံႏိုင္ေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံျခားကိုထြက္ၾကတဲ့ပညာတတ္ေတြဟာ မဆလေခတ္မွာထက္ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ “အႏူေတာလူေခ်ာ” လုပ္ေနတဲ့သူေတြရဲ႕ သင္ျပမႈေအာက္မွာ ပညာရည္အဆင့္အတန္း တျဖည္းျဖည္း နိမ့္က်သထက္ နိမ့္က်လာပါေတာ့တယ္။

(၁၃) ေက်ာင္းသားေတြ ၿမိဳ႕ထဲမွာဆႏၵမျပႏိုင္ေအာင္ တကၠသိုလ္ေတြကိုၿမိဳ႕ျပင္ထုတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ၊ အသြားအျပန္ကားတိုးစီးရတဲ့အခ်ိန္ကုန္လူပန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြၿငိမ္သြားမယ္လို႔ထင္ထားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕တြက္ကိန္းမွားၿပီး ေက်ာင္းသားေတြထပ္ဆႏၵျပလို႔ ေက်ာင္းေတြခဏခဏပိတ္ေနရတာနဲ႔ စုစုေပါင္းစာသင္ခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ေတာင္မရွိပဲဘြဲ႔ရကုန္ၾကတယ္။

(၁၄) “အႏူေတာလူေခ်ာ” လုပ္ေနတဲ့သူတြရဲ႕ သင္ျပမႈေအာက္မွာ ပါရဂူဘြဲ႕ကို ပါေပးေစပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုဆရာေတြနဲ႔ဘြဲ႔ေပးစနစ္ေၾကာင့္လဲ မေကြးတကၠသိုလ္ “ပါေမာကၡခ်ဳပ္ျဖစ္ေန သူ” က ျမန္မာျပည္မွာ ရွိဖူးခဲ့တဲ့ ပညာေရးစနစ္ေဟာင္း (စနစ္ေကာင္း?) အေၾကာင္း ဂဃ နဏ မကြဲျပား၊ နားမလည္ပဲ၊ ဟိုေခတ္ က ဥပေဒဘြဲ႔ B.Lဟာ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္း၊ ရိုးရိုးဝိဇၨာ ဒါမွမဟုတ္ ရိုးရိုး သိပၸံ ဘြဲ႔ရၿပီး မွေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ထပ္ တက္ရတာ၊ စုစုေပါင္း ၆ ႏွစ္ဆိုတာကိုမသိပဲ” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဘြဲ႕မရခဲ့ဘူး” လို႔ ရမ္းတုတ္လိုက္တာ ပါဘဲ။

(၁၅) မဆလေခတ္ကစၿပီးကုန္ေဈးႏႈန္းေတြကႀကီး၊ လခေတြကမေလာက္ေတာ့ ဆရာေတြဟာ အပို ဝင္ေငြရေအာင္ က်ဴရွင္ေပးလာတာဟာ နဝတတို႔၊ နအဖတို႔ေခတ္လဲေရာက္ေရာ သူငယ္တန္းကအစ ပါရဂူတန္းအဆံုး သင္တဲ့ဆရာဆီမွာ က်ဴရွင္ယူရတဲ့ေခတ္နဲ႔စနစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဆရာေတြကလဲ သူတို႔ က်ဴရွင္မွာသင္ထားတာကိုပဲ စာစစ္ပြဲေမးခြန္းေတြမွာေမးေတာ့ တကယ္တတ္တာ မတတ္တာ အပထား ဂုဏ္ထူးရသူေတြရွိတာမဆန္းပါဘူး။

(၁၆) ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ ပါေမာကၡလုပ္ေနသူျမန္မာတစ္ဦး မၾကာေသးမီက ျမန္မာျပည္ကို အလည္သြားၿပီး ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါ ျမန္မာျပည္က တကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္ပံု က “ျမင္ျမင္သမွ် ပါေမာကၡ၊ ေတြ႔သမွ်လူ ပါရဂူ၊ ငါ့လူငါဘြဲ႕ေပး ေရးခ်င္တာေရး၊ ဆရာေလးဘြဲ႔က”မဟာ”၊ ႏိုင္ငံျခားကရလာတာ၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕ရမွာက ငါ့တပည့္ႀကီး၊ သူ႔ဆရာငါ့မွာ ဒီဘြဲ႕မရွိ၊ ဒါလည္း”အထက္က” အသိ၊ ဒီေတာ့ကိစၥမရွိ၊ ဟီဟိ။” တဲ့ခင္ဗ်။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရးနဲ႔ ျမန္မာစာ အဆင့္အတန္း လံုး၀က်ဆင္းသြားရျခင္းဟာ

(က) “ေရႊသမင္ ဘယ္ကထြက္။ မင္းႀကီးတာကထြက္” လို႔သာဆိုရပါမယ္။ ၆၂ ခုကစၿပီး “မင္းႀကီး”လုပ္ လာကာ”၀မရွိဘဲ ၀ိလုပ္ခ်င္” ဆိုသလို မတတ္ပဲ ဆရာတက္လုပ္ခ်င္တဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းနဲ႔ေနာက္လိုက္ေနာက္ ပါမ်ား။

(ခ) “ေစတနာနဲ႔လုပ္ခဲ့ပါတယ္”လို႔ အာေပါက္ေအာင္ေျပာေပမဲ့ “မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိ” ေနၿပီျဖစ္လို႔ သူတို႔ စကားယံုသူမရွိသေလာက္ျဖစ္သြားတဲ့ ေဒါက္တာညီညီနဲ႔အေပါင္းအပါမ်ား။

(ဂ) ၈၈ ခု ေနာက္ပိုင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္တိုင္ အာဏာအပ္ႏွင္းခဲ့တဲ့ ဗာလာနံ စစ္ကဲမ်ားနဲ႔ ေနာက္ လိုက္ေနာက္ပါမ်ား။

တို႔ရဲ႕ “မဟာေက်းဇူးေတာ္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္”သာျဖစ္လို႔ သူတို႔ကို တရားခံအျဖစ္ လက္ညႈိးထိုးျပရင္မွားမယ္၊ လြန္မယ္ မထင္ပါဘူး။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Friday, February 20, 2015

ကုသိုလ္ ၊ အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါေလေလာ့

ဓမၼဒူတ(ကိုရီးယား) ၂၀၁၅ ေဆာင္းရာသီ ေရခဲေတာင္ အပမ္းေျဖခရီးစဥ္မွ ပိုလွ်ံေငြ ဝမ္ ၃၂သိန္း ၅ ေသာင္းအား သာသနာေနာ္အဓြန္႔ရွည္တည္တန္႔ျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ ရည္စူးလ်က္ ၊ ဓမၼဒူတ(ကိုရီးယား)သို႔ လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈ ကုသိုလ္ အဖို႔ဘာဂကို ၃၁ ဘံုသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စြာ အမွ်ေပးေဝအပ္ပါသည္ ။

ဓမၼဒူတ (ကိုရီးယား) ၂၀၁၅ ေဆာင္းရာသီ ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝိုင္းကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည့္ မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအား ေက်းဇူး အထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္ ။

ဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚၾကပါေလကုန္ ။

ေမတၱာျဖင့္-
ဓမၼဒူတ(ကိုရီးယား)
၂၀၁၅-၀၂-၂၀

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Saturday, February 14, 2015

ဓမၼဒူတ (ကိုရီးယား) လူငယ္မ်ား ၂၀၁၅-ေဆာင္းရာသီ ေရခဲေတာင္ အပမ္းေျဖခရီး ထြက္မည္

၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄ ၊ အင္ေခ်ာန္း

ဓမၼဒူတ ဗုဒၶဘာသာအသင္း (ကိုရီးယား) အေနျဖင့္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ ၊ ေဆာလားပိတ္ရက္ ေဆာင္းရာသီ ေရခဲေတာင္ အပမ္းေျဖခရီးအျဖစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၉ ရက္(ၾကာသပေတး) တြင္ ဂန္ေဝါန္ဒို (Ganweon Do) ရွိ ကမၻာေက်ာ္ vivaldipark (ဤေနရာႏွိပ္ပါ) သို႔ အပမ္းေျဖခရီး ထြက္ခြါရန္ စီစဥ္ထားပါသည္ ။

အဆိုပါ ေရခဲေတာင္ အပမ္းေျဖ ခရီးစဥ္သို႔ လိုက္ပါလိုသူမ်ား ကားခ အသြားအျပန္စရိတ္ တစ္ဦးလ်င္ ဝမ္ ၃ ေသာင္း (သံုးေသာင္းတိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ လိုက္ပါႏိုင္ပါသည္။

၄င္း ဝမ္သံုးေသာင္းမွာ အသြားအျပန္ကားခ သက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ၊ အျခားစရိတ္မ်ားမွာ အပမ္းေျဖ ခရီးသြား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွတို႔၏ လြတ္လပ္သည့္ဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ ။

ဝင္ေၾကးမရွိပါ ။

ေအာင္ျမင္-ေပ်ာ္ရႊင္-ခ်မ္းေျမ႕-သာယာေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေစေရး အတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္တို႔ကို ထပ္မံအသိေပးတင္ျပပါမည္ ။

မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ၊ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္ ။ ဦးရာလူ စနစ္ျဖင့္ လက္ခံသြားပါမည္ ။

လိုက္ပါလိုသူမ်ား ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီေနာက္ဆံုးထားျပီး ၊ ေအာက္ေဖာ္ျပေနရာမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းမွာယူႏိုင္ပါသည္-
- 032-521-7571: Sagawar
- 032-521-2290: Mother’s House
- 070-7761-2457: Teletalki

အသက္သာဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ၊ ျမန္မာတို႔၏ အက်ိဳးကိုေဆာင္ပါအံ့ ။

ေလးစားမႈျဖင့္-
ဓမၼဒူတ(ကိုရီးယား)လူငယ္မ်ား
http://www.vivaldipark.com/

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Monday, February 9, 2015

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ႏွင့္ ၆၈-ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ဖိတ္ၾကားစာ


ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားအေပါင္းသို႔ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္...

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ ၆၈-ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

ေန႔ရက္~ ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ (တနဂၤေႏြေန႔)
အခ်ိန္ ~  မြန္းလြဲ ၁း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၀၀ နာရီအထိ
ေနရာ ~ ဘူခၽြန္းၿမိဳ႕ ျမန္မာအသင္း ဧည့္ခံခန္းမ
 
လမ္းညႊန္ = ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား) တည္ရွိရာ အေဆာက္အအုံအမည္က 부천이주민지원센터 (부천시근로자종합복지관) ျဖစ္ပါတယ္။
*** ဘူခၽြန္းဘူတာ (부천역) ထြက္ေပါက္ 4,5 မွထြက္ၿပီး ဘတ္စကား (버스) 8, 12, 50, 71, 72-2 စီး၍ 춘의테크노파크 မွတ္တိုင္ဆင္းပါ။ ***

ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနားတြင္-
** ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးကို ေဖာ္ေဆာင္မႈက႑အျဖစ္ 
- ဓာတ္ပုံျပခန္း 
- အမွတ္တရစာေစာင္
- "ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု" စကား၀ိုင္း
** ေအာင္ဆန္းစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေရး အႏုပညာက႑
အျဖစ္
- ပါေဖာမင့္ ျပဇာတ္
- သီခ်င္း ဂီတ
** ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားက႑အျဖစ္
- တိုင္းရင္းသားတို႔ ရင္ဖြင့္စကား
- ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာ တို႔ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး
** ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အမွတ္တရအျဖစ္
- ပဲျပဳတ္နဲ႔ နံျပား ဧည့္ခံပါမည္။

က်င္းပေရးေကာ္မတီ

[အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ကိုရီးယားဌာနခြဲ / ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား) / ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး (ကိုရီးယား) / ခ်င္းလူမႈေရးအသင္း (ကိုရီးယား) / ရခုိင္လူမႈေရးအသင္း (ကိုရီးယား) / မြန္လုူမႈေရးအသင္း (ကိုရီးယား) / ေထာင္စုျပတင္းဂ်ာနယ္ / ဂြမ္ဂ်ဴးလုူမႈေရးအသင္း / ျမန္မာစင္တာ / မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္ဒိုးအဖြဲ႕ / ရိန္းဘိုးေတးဂီတအဖြဲ႔ / The Mirror ေတးဂီတအဖြ႔ဲ ႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ား]

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ဖိတ္ၾကားစာ

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Saturday, February 7, 2015

ေရးသားသူ — ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား)


၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ၊ ျမန္မာအသင္း(ကိုရီးယား) တည္ရွိရာ ဘူခၽြန္းေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေရးစင္တာ (부천이주민지원센터) တြင္ အခမဲ့ေဆးစစ္ ရွိပါ၍ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသလိုသူ မည္သူမဆို လာေရာက္ျပသႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါတယ္။

- အိပ္စ္ေရး၊ ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ကူးျခင္း
- အာလ္ထရာေဆာင္း ႐ိုက္ကူးေပးျခင္း
- သြား ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ကုသေပးျခင္း
- မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ကုသေပးျခင္း
- သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး


ဆက္သြယ္ရန္-
ဦးခင္ေမာင္ရင္ 010-2788-7153
ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ 010-9054-4727
ဦးဘိန္း  010-2217-7391

မွတ္ခ်က္= လစဥ္ ဒုတိယပတ္ႏွင့္ စတုတၳပတ္တိုင္း ေဆးစစ္ရွိေသာ္လည္း ယခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ စတုတၳပတ္ ၂၂-ရက္ေန႔ တြင္ ေဆးစစ္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Saturday, January 31, 2015

လိုင္းဖုန္း မ်ား လိုင္းျဖတ္ျပီးေနာက္ ဖုန္းဘီလ္မ်ား ဘာေၾကာင့္ ထပ္မံေတာင္းခံရပါသလဲ

ေရးသားသူ — U TELETALKI
လိုင္းဖုန္း (Post-paid-phone)မ်ား လိုင္းျဖတ္ျပီးေနာက္ ဖုန္းဘီလ္မ်ား ဆက္ျပီးေတာင္းခံလာတာေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ၾကရသူေတြ အမ်ားအျပားပါ ။ က်ေနာ္တို႔ ေဘာ္ေဘာ္ေတြ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ကင္းေဝးၾကေစဖို႔ ၊ ဖုန္းလိုင္းျဖတ္ျပီးေနာက္မွ ၊ ဖုန္းဘီလ္ ဘာေၾကာင့္ ထပ္လာရပါသလဲ ဆိုတာ တင္ျပပါရေစ ။

လိုင္းဖုန္းကို လိုင္းျဖတ္တဲ့အခါမွာ ၊ ျဖတ္တဲ့အခ်ိန္ထိ ၊ ဖုန္းဘီလ္ ဘယ္ေလာက္က်တယ္ဆိုတာ ၊ အတိအက် တြက္လို႔မရပါဘူး ။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ႏွမိနစ္ ၊ ဘယ္ႏွစကၠန္႔မွာ ျပတ္မယ္ဆိုတာ ၊ ၾကိဳျပီး တြက္ခ်က္လို႔ မရလို႔ပါ ။ ဖုန္းလိုင္း ျဖတ္ေပး တာက ဌာန တစ္ခု ၊ ဖုန္းဘီလ္ ဘီလ္ေတာင္းခံတဲ့ ဌာနက ဌာနတစ္ခု ၊ သပ္သပ္စီျဖစ္ေနလို႔ပါ ။ ေနာက္ျပီး ျပည္ပေခၚထားတာေတြ ရွိႏိုင္တယ္ ။ ဖုန္းႏွင့္ ပစၥည္းဝယ္ထားတာေတြလည္း ရွိေနႏိုင္ပါတယ္ ။ အဲသည္ ဘီလ္ေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ (ဆက္သြယ္ေရး ၊ ပစၥည္းအေရာင္းဌာန ၊ ခရက္ဒစ္ကတ္ဆားဗစ္) တို႕မွ တစ္ဆင့္ဘီလ္လာမွ မူလ ဆက္သြယ္ေရး (ဖုန္းလိုင္း) ဌာနက သိၾကရတာပါ ။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေကတီ လိုင္းဖုန္းတစ္လံုး ၀၁၀-၁၂၃၄-၅၆၇၈ က ၂လ ပိုင္း လိုင္းျဖတ္မယ္ ဆိုပါစို႔ ။ ၂လပိုင္း အတြင္း-
- ၀၀၁ ႏွင့္ ျပည္ပ ေခၚထားတာေတြ ရွိတယ္ ။
- ၀၀၂ ႏွင့္ ျပည္ပေခၚထားတာေတြရွိတယ္ ။
- ၀၀၇၀၀ ႏွင့္ ျပည္ပေခၚထားတာေတြရွိတယ္။
- ေအာန္လိုင္းကေနျပီး ဂ်ီမားကက္မွာ (ဖုန္းဘီလ္)ျဖင့္ ပစၥည္းဝယ္ထားတာေတြ ရွိတယ္ ။ ဆိုပါစို႔ ။
- အဲသည္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ၊ ၀၀၁ ၊ ၀၀၂ ၊ ၀၀၇၀၀ ႏွင့္ ဂ်ီမားကက္ အသီးသီးတို႔က ၊ ေကတီထံ ဘီလ္လာသည့္ အခ်ိန္မွ သာ ၀၁၀-၁၂၃၄-၅၆၇၈ ရဲ့ လိုင္းျဖတ္တဲ့ ၂လပိုင္း (လိုင္းမျဖတ္မွီ) ဘီလ္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ေကတီက သိရမွာပါ ။

သည္ေတာ့ လိုင္းျဖတ္မယ္ ၊ ဖုန္းဘီလ္ကို တစ္ခါတည္း အျပတ္ေဆာင္သြားခ်င္ပါတယ္ဆိုတာေတာင္ ေဆာင္လို႔မရပါဘူး ။ ဖုန္းလိုင္း ကုမၸဏီက လက္မခံတာပါ ။ အဲသည္ေတာ့ အဲသည္ လိုင္းျဖတ္မယ့္ ဆိုင္ရာ လအတြက္ ဖုန္းဘီလ္ကို လကုန္ျပီး မူလ ဖုန္းဘီလ္ေဆာင္ရန္ကာလ (၂၀ ရက္ဝန္းက်င္) ေရာက္မွသာ ေတာင္းခံေလ့ရွိပါတယ္ ။

အဲသည္ေတာ့ ဖုန္းလိုင္းျဖတ္မယ္ဆို လက္ရွိလမတိုင္မွီ ေၾကြးက်န္ဘီလ္မ်ားကို ေဆာင္၍ရေသာ္လည္း ၊ ေနာက္ဆံုးလအတြက္ ဖုန္းဘီလ္ ကိုေတာ့ တစ္ခါတည္း ေဆာင္လို႔မရဘဲ ေနာက္လေရာက္မွသာ ေတာင္းခံပါေၾကာင္း မွတ္သားထားၾကေစလိုပါတယ္ ။

အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား ၃-၄-၅လ ဆက္တိုက္ေဆာင္ၾကရသူေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ေနာက္ဆံုးလ ဘီလ္ကို ၊ အျပတ္မေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အေၾကြးမေၾကမခ်င္း (ရွိသေလာက္) အလီလီျဖတ္ခံထိတဲ့သေဘာပါ ။

ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစေၾကာင္း။
ဦးတယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၅-၀၁-၃၀

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Monday, January 26, 2015

နာေရးဖိတ္ၾကားျခင္း

ေရးသားသူ — ဦးေသာင္းထြန္း

ကိုရီးယားေရာက္ညီအကိုမ်ား
ကိုသီဟလင္းထက္(ကယားေလး)၏စ်ာပန ဖိတ္ၾကားျခင္း

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ ့အဖ ဦးတင္၀င္းေအာင္ +အမိ ေဒၚေရွးမို တို ့၏သားျဖစ္သူ ကိုသီဟလင္းထက္ (ကယားေလး) အသက္(၂၄) နွစ္သည္ ၂၀၁၅ခုနွစ္ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၉ ရက္တနလၤာေန ့မနက္(၈နာရီ၃၀မိနစ္)အခ်ိန္ခန္ ့တြင္ ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ပါသျဖင့္ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ရုပ္ကလာပ္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၁ ရက္ေန ့တနဂၤေႏြေန ့(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ 성남시 သုႆန္ တြင္သျဂၤိဳဟ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

경기도 광주시 곤지암읍 신대리 277-35 번지 연세장례식장 တြင္ တရားနာယူပါမည္။

မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္မ်ားအားလုံးအသုဘရွဳ ့တရားနာယူနိုင္ရန္နွင့္ ကိုသီဟလင္းထက္၏ ေနာက္ဆုံးခရီးအားလိုက္ပါပို ့ေဆာင္ နိုင္ရန္ အသိေပး ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

※ကားအစီအစဥ္။ ။ ကိုရဲ ပုဂံျမန္မာဆိုင္ ဘတ္စ္ကား (၁)စီး
ျမန္မာရြာဂြမ္ဂ်ဴးေလးဆိုင္ ဘတ္စ္ကား(၂)စီး

※ကားထြက္မည့္အခ်ိန္။ ။ ၁-၂-၂၀၁၅ နံက္(၈)နာရီဆိုင္မ်ားမွကားစထြက္ပါမည္။

※နာေရးကူညီရန္။ ။ Saw Nay Chi Sal
ဘဏ္ 351-0549-2599-33(농협)

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ (၁)ကိုေက်ာ္၀င္းနိုင္ (၀၁၀-၄၂၄၄ ၅၅၇၅)
(၂)ကိုခ်စ္တိုး (၀၁၀-၅၄၂၀ ၄၅၄၀ )
(၃)ဦးေသာင္းထြန္း (၀၁၀-၇၇၄၀ ၈၇၀၅ )
(၄) ကိုရဲ (၀၁၀-၃၃၆၄ ၇၅၄၂)
(၅) ကိုသားငယ္ (၀၁၀-၈၆၉၁ ၆၂၁၄)

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Sunday, January 18, 2015

ေမြးေန႔မဂၤလာ ဖိတ္ၾကားျခင္း

ေမြးေန႔မဂၤလာ ဖိတ္ၾကားျခင္း


သႏၱိကရဝိဟာရ အန္ဆန္းေက်ာင္းကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တာ သုံးႏွစ္ျပည့္ေျမွာက္ခဲ့လုိ႔ 

ေက်ာင္း၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ ေမြးေန႔ႏွင့္ ဆရာေတာ္၏ သက္ေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ကုိ

 (၂၅ ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၅)  လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ အနႏၱငါးပါးဂုဏ္အင္ ဦးထိပ္တင္၍ 

က်င္းပျပဳလုပ္ပါမယ္။

အတူတကြ တရားနာယူျပီး သံဃာေတာ္တရားတို႔အား ဆြမ္းစသည္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း 

ကုသုိလ္တရားပြါးမ်ားနုိင္ေစဘုိ႔ ၾကြေရာက္ပါရန္ ေမတၱာေရွ႔ထား 

အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

အစီအစဥ္


-      တရားေတာ္နာ -    မနက္ ၁၀း၀၀

-      ဧည့္ခံအစီအစဥ္     မနက္ ၁၁း၃၀ ခန္႔ွ

-      ေကြ်ေမြးမွု -          ျမန္မာ့ဒံေပါက္ (ဦးတင္ရင္ ၏ အထူးလက္ရာ)

-      ေနရာ း               သႏၱိကရဝိဟာရ၊ အန္ဆန္းျမိဳ႔

-      ဆက္သြယ္ရန္ း    ဆရာေတာ္ - ၀၁၀-၅၁၈၄-၃၅၇၈

                        ကုိေက်ာ္မုိး  - ၀၁၀-၅၁၀၂-၉၉၂၆

                        ကုိေနလင္းထုိက္ - ၀၁၀ -၉၅၁၂-၀၄၁၇

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Wednesday, January 14, 2015

ၾကည္႕ေသာသူသည္ ျမင္၏

ေရးသားသူ —ကိုေအာင္မႈိင္းကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုုးတိုုင္းျပည္က ကမၻာ့ေစ်းအႀကီးဆံုုးဗိုုလ္ရွဳခံ အခမ္းအနားႀကီးကေတာ့ ၿပီးစီးလိုု႔သြားခဲ့ပါၿပီ။တခ်ဴိ ႔လဲ မအီ မလယ္နဲ႔ျပန္ခဲ့ၾကပံုုရၿပီး၊ တခ်ဴိ ႔လဲေနာင္တေတြတပံုုတပင္ရၾကလိုု႔၊ တခ်ဴိ ႔လဲငန္းငန္းတက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပံုုပါဘဲ။ သန္းေပါင္း ၆၄၀၀၀တန္ဗိုုလ္ရွဳခံအေဆာက္အဦးတင္ဒါဆိုုတဲ့ ကိစၥႀကီးကလဲတေမွာင့္။ ၾကားရနား၀အားလံုုးမသက္သာဆိုုသလိုုပါဘဲ။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ရွဳတ္ရွတ္ေထြးေထြးကိစၥေတြလိုု႔ေျပာရေတာ့မယ္ထင္တယ္။ဘယ္သူေတြျမတ္ၿပီးဘယ္သူေတြအရွဳံးေပၚသလဲဆိုုတာေတာ့ ၾကည့္ေသာသူသည္ ျမင္၏ဆိုုသလိုုဘဲ ၾကည့္ေသာသူေတြ ျမင္နိဳင္မဲ့ကိစၥလိုု႔ဘဲ ေျပာပါရေစေတာ့။

ႏွစ္ေပါင္းေလးငါးဆယ္ေလာက္ေမ့ေလ်ာ့သေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့ဒီဗိုုလ္ရွဳခံဆိုုတာႀကီးကို ဦးသိန္းစိန္ဘာေၾကာင့္ ရုုတ္တရက္ ႀကီး သတိရမိတဲ့အေၾကာင္းကလဲအေတာ္ေတာ့ အေရးႀကီးမယ္ထင္ပါတယ္။ သမၼတသက္တန္းေနာက္ဆံုုးႏွစ္ေရာက္မွ သတိရသြားတာလဲ တမူထူးျခားတယ္လိုု႔ေျပာရမွာပါ။ဗိုုလ္ရွဳခံအတြက္ေပၚတာဆြဲခံရသူေတြလဲအလဲလဲအကြဲကြဲနဲ႔ ႏွာေခါင္း ေသြးထြက္သူထြက္၊မူးလဲသူလဲနဲ ႔အေတာ္ေတာ့ သရုုတ္ပ်က္ေနသလိုုပါဘဲ။ကေလးေတြလဲေၾကာက္လိုု႔သာ ဇြတ္လုုပ္ၾကရ တာဆိုုေတာ့ အေတာ္ကိုု ကသိကေအာက္ျဖစ္တဲ့ အခမ္းအနားလိုု႔ က်ေနာ္ေတာ့သံုုးသပ္မိပါတယ္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္ႀကီးကိုုကလဲ တကယ့္ကိုုကိုုးယိုု႔ကားယားႀကီးျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သားေတြက နိဳင္ငံေတာ္သမၼတဆိုုတဲ့လူကိုု အေလးျပဳရမွာ အခုုက သမၼတဆိုုတဲ့လူက ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဴပ္အ ပါအ၀င္တပ္မေတာ္သားေတြကိုု အေလးျပဳေနသလိုုျဖစ္ေနတယ္။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္က အၿငိမ့္သားထိုုင္ၿပီးအေလးျပဳခံ ေနသလိုုဘဲ။တကယ့္ကိုု မျဖစ္မေန ကတိုုက္ကရိုုက္စီစဥ္ပံုုရပါတယ္။ဒါေတြကိုု ၾကည့္တာနဲ ႔ ကတိုုက္ကရိုုက္ ဂြင္ဖန္လိုုက္ တာဆိုုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေတာ့လဲ ၾကည့္ေသာသူသည္ ျမင္၏ဆိုုသလိုုေပါ့ဗ်ာ။ျမင္ရတာေပါ့။

ဒီပြဲကိုုျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ႔ႀကီး၂ႀကီးျဖစ္တဲ့ သမၼတနဲ ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္တိုု႔ေပါင္းလုုပ္တဲ့ပြဲလိုု႔ ေျပာရမယ္ထင္တယ္။က်ေနာ္ ဆိုုလိုုတာက ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဦးေရႊမန္းကိုု ဒီပြဲမွာ ႏွာႏုုျဖတ္ရိုုက္လိုုက္တာပါ။ေငြအားလူအားအကုုန္သံုုးၿပီး အေသအခ်ာကိုု ဂြင္ရိုုက္လိုုက္တာပါ။လႊတ္ေတာ္ကတင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းေတြကိုုဟိုုလိုုလိုု ဒီလိုုလိုုေခ်ာင္ထိုုးထားခဲ့တာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။အခုုလိုု ပက္ပက္စက္စက္တြယ္လိုုက္တာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ဒီပြဲအၿပီးမွာ ဦးေရႊမန္းတေယာက္ ေမ်ာက္ျဖစ္သြားတာကိုုေတာ့ လူ အေတာ္မ်ားမ်ား သတိထားလိုုက္မိၾကပါတယ္။စြာက်ယ္စြာက်ယ္လူတေယာက္ အ သြားရတာေပါ့ဗ်ာ။

ဒီပြဲမွာဗိုုလ္မင္းေအာင္လွိဳင္ကလဲ သူ႔စစ္တပ္ကိုုအခုုလိုုပြဲႀကီးႀကီးတခုုနဲ ႔ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ဘိုု႔လိုုေနခ်ိန္လိုု႔ ေျပာရမယ္ထင္ တယ္။တပ္တြင္းမွာရွိတဲ့ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္ တပ္သားေတြဟာ ကေန႔ဗမာျပည္အေျခအေနကိုု အေတာ္စိတ္ပ်က္ေန ၾကတာပါ။ တပ္တြင္းေအာက္ေျခထုုနဲ ႔ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေတြ ဗိ္ုုလ္ခ်ဴပ္ေဟာင္းေတြၾကားမွာ ကြာျခားလွတဲ့ အဆင့္အတန္းေတြဟာ တပ္ရဲ ႔စည္းလံုုးညီညြတ္မွဳ တိုုက္ရည္ခိုုက္ရည္ အမိန္႔နာခံမွဳ စတဲ့ မရွိမျဖစ္လိုုအပ္ေနတဲ့ တပ္တတပ္ရဲ ႔အရည္အေသြးကိုု က်ဆင္းေစတာအမွန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။လူထုုကိုုၾကည့္ျပန္ေတာ့စုုတ္ျပတ္သတ္ၿပီးစားစရာမရွိ တပ္ၾကည့္ျပန္ေတာ့ေဘာင္းဘီ ဖင္ေပါက္နဲ ႔ တပ္တြင္းဒီမိုုကေရစီဆိုုတာလဲ လံုုး၀မရွိ။ကေန႔ျပည္တြင္းစစ္ကိုု ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေတြ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေဟာင္းေတြသာ သူတိုု႔အက်ဴိးစီးပြါးအရ ဆက္လက္တိုုက္ခိုုက္လိုုတာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ေအာက္ေျခထုုက ဒီစစ္ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ေတြအတြက္ဘယ္သူမွ အေသခံခ်င္ၾကေတာ့တာမဟုုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေနာက္တခုုက ေစ်းႀကီးႀကီးနဲ ႔ေပး၀ယ္ထားတဲ့ တရုုတ္လုုပ္တင့္ကားေတြနဲ ႔ တကမၻာလံုုး ဘယ္နိဳင္ငံကမွ မသံုုးေတာ့တဲ့ ရုုရွားလုုပ္ဂ်က္ေလယာဥ္ေတြကိုု ထုုပ္ျပၿပီး တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ေတြကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကည့္တာလဲပါတာေပါ့ဗ်ာ။ လတ္တေလာ တပ္မွာက အေတြးအေခၚသိတ္ကိုုရွဳတ္ေနၾကတယ္။အရင္က စစ္သားေတြကိုု လက္ညိဳးထိုုးအုုပ္စားေနတဲ့ ဦးပိုုင္ဆိုုတဲ့ အပုုတ္ႀကီးကလဲ တစတစေပၚလာျပန္ေတာ့ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ဆိုုတဲ့ေကာင္ေတြ ဒီေလာက္ေတာင္လုုပ္ရက္ၾကေလ ျခင္းဆိုုၿပီး တပ္တြင္းအရာရွိေတြၾကားမွာလဲ အေတာ္ကိုု အံ့ၾသတုုန္လွဳပ္သြားၾကတယ္။ ဒီၾကားထဲ ကံမေကာင္းအေၾကာင္း မလွစြာဘဲ ကခ်င္နဲ႔ရွမ္းျပည္မွာ တပ္ကအေတာ့္ကိုုအထိနာေနၾကျပန္တယ္။ဒီစစ္ေရးျပပြဲကဗိုုလ္မင္းေအာင္လွဳိင္ စစ္တပ္ကိုု ေဆးခါးႀကီးတိုုက္ၿပီး လက္ပူတိုုက္ေဆးကုုေနတဲ့ အစီအစဥ္ထဲက တခုုလိုု႔ဘဲေျပာရေတာ့မယ္ထင္တယ္။

(သစၥာအဓိ႒ာန္ေလးခ်က္)

( ၁ ) ငါတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အား ေက်းဇူး သစၥာေစာင့္သိ႐ုိေသပါမည္။

( ၂ ) ငါတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကို ထိန္းသိမ္း၍ တရားဥပေဒကို ေစာင့္ ေရွာက္ပါမည္။

( ၃ ) ငါတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံးတုိ႔၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအတြက္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ပါမည္။

( ၄ ) ငါတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ေဘးအႏၲရာယ္ဟူသမွ်ကို အသက္စည္းစိမ္ေပး၍ ကာကြယ္ ပါမည္ဟုု အဓိ႒ာန္ျပဳပါသည္။

အဆုိပါသစၥာအဓိ႒ာန္ေလးခ်က္ကို အခမ္းအနားမွဴးလုုပ္သူကတုိင္ေပးၿပီး က်န္သည့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္သည့္ လူမ်ားကလုိက္ဆုိၾကရပါသည္။အစကဒီအစီအစဥ္ပါမွန္း ဘယ္သူမွမသိၾက။အငိုုက္မိကုုန္ၾကပံုုရပါသည္။တခ်ဴိ ႔လဲ ဘယ္ တတ္နိဳင္မလဲ သူမ်ားတန္းတူေပါ့ဆိုုၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးဆိုုျဖစ္ၾကသည္။အခ်ဴိ႔လဲ လိုုက္ဆိုုလိုု႔ေတာ့မျဖစ္ေခ်ဘူးဆိုုၿပီးလိုုက္ မဆိုုၾကဟုု ေျပာသူမ်ားကလဲေျပာၾကသည္။ခက္သည္မွာ ဆိုုျခင္းမဆိုုျခင္းထက္ ပါ၀င္ပါတ္သက္မွဳကိုု အၾကပ္ကိုုင္ခံ လိုုက္ ရျခင္းျဖစ္သည္ကိုုမူ အခ်ဴိ ႔မွာမအီမလယ္ျဖင့္ ေနာင္တေတြတပံုုႀကီးရသြားၾကေပေတာ့သည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွာမူ ရန္ကုုန္တြင္NLD မွျပဳလုုပ္ေသာလြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားကိုု အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဒုုကၡေဘးဆိုုးႀကီးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ သည္ဟူ၏။ထိုု႔အတူရွမ္းအမ်ဴိးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဴပ္ဥကၠဌႀကီး ခြန္ထြန္းဦးသည ္၄င္း၏ေရွးဘ၀က ကုုသိုုလ္ေကာင္းမွဳ ေၾကာင့္ ရန္သူမ်ဴိးငါးပါးေဘးဆိုုးမွ လြတ္ေျမာက္သြားသူတဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရေပသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုုဘိုု႔ တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု သမၼတဦးသိန္းစိန္ကဖိတ္ေခၚထားျပန္တာကိုုလဲ ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ခက္တာက ဖိတ္စာမွာ ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကိုု အတူတကြေပးပိုု႔ထားျပန္တာေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးပြဲ မျဖစ္မီကပင္ အေျဖထြက္ၿပီးျဖစ္ေနျပန္တာေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ဖိတ္စာနဲ ႔အတူပါလာတဲ့ အစီအစဥ္ ၃ခုုကေတာ့

(၁) ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေစေရး။

(၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေျခခံၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဆိုင္ရာႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ က်င္းပႏုိင္ေရး။

(၃) လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး၊ ညင္သာ ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ က်န္ရွိေနေသးသည့္ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိေရး။

ဟိုုအေရး ဒီအေရး ဆိုုတာေတြကိုု ဦးသိန္းစိန္းသမၼတ စျဖစ္ျဖစ္ျခင္းေျပာလိုုက္တာ တခ်ဴိ ႔ဆိုုၾကာလိုု႔ေမ့ေတာင္ကုုန္တယ္။ ဆင္းရဲသားပေပ်ာက္ေရးတိုု႔၊ဖြဲ ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတိုု႔၊ပညာေရး က်မၼာေရးတိုု႔ဆိုုတာေတြ ခဏေမ့ထားလိုုက္ ပံုုရပါတယ္။ဒီမိုုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကိုုေဆြးေႏြးမယ္ဆိုုေတာ့ တစ္ကျပန္စၾကရမယ့္ပံုုပါဘဲ။နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြျဖစ္ဘိုု႔ ခုုမွတခါျပန္ေဆြးေႏြးၾကရဦးမယ္ဆိုုေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာေနာင္အႏွစ္၅၀ေလာက္မ်ားၾကာဦးမလား လိုု႔ေတြးမိတယ္။ဒါလဲတစ္ကျပန္စၾကရဦးမယ့္ပံုုဘဲ။ေနာက္ဆံုုးတခုုျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမ ွ်တ ဘိုု႔ ဆိုုျပန္ေတာ့ သူခိုုးက လူူလူဟစ္ေနသလိုုမ်ား ျဖစ္ေနသလားလိုု႔ေတြးမိတယ္။ေျပာရရင္ေတာ့ဗ်ာ။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ဘယ္အတိုုက္အခံကမွ ကလိမ္ကက်စ္လုုပ္မွာ မဟုုတ္ဘူးဆိုုတာ က်ေနာ္ယံုုတယ္။ ကလိမ္ကက်စ္လုုပ္မွာကေတာ့ ႀကံ့ဖြံ ႔ နဲ ႔စစ္တပ္ကသာ ကလိမ္ကက်စ္မလုုပ္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမ ွ်တမယ္ဆိုုတာ အေသအခ်ာကိုု ေျပာ နိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ၾကည့္ေသာသူုုသည္ ျမင္၏တဲ့။ က်ေနာ္တိုု႔ျမန္မာနိဳင္ငံသားေတြက နလပိန္းတုုန္းေတြ မဟုုတ္ၾကေတာ့ အရာအားလံုုးကိုု အသိရွိရွိ သတိရွိရွိနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကည့္ေနေၾကာင္းပါဗ်ား။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

ကၽြန္ေခတ္ကိုပဲ လြမ္းရမလုိလုိ

ေရးသားသူ — ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
ဒီေဆာင္းပါးကေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အေတြးတခ်ဳိ႕ကေန ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ သမိုင္းသံုးသပ္ခ်က္ အာေဘာ္ပါ။

ငယ္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္း စကားစျမည္ေျပာရမွာ တေယာက္တေလက “(၁၉၄၈) အဂၤလိပ္က လြတ္လပ္ ေရးေပးေတာ့” ဆိုတာမ်ဳိးေျပာရင္ “အဂၤလိပ္က ေပးတာမဟုတ္၊ အဂၤလိပ္ဆီက လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ယူခဲ့ရတာ” လို႔ ျပင္ေျပာခိုင္းတဲ့အထိ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းကအစ ဆတ္ဆတ္ထိမခံဘဲ ေရွးလူႀကီးမ်ား လြတ္လပ္ေရး အရယူခဲ့ျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားခဲ့ပါတယ္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား၊ စစ္အတြင္းခရီးသည္၊ ဘံုဘဝမွာျဖင့္ အစရွိတဲ့ ဝတၳဳ၊ ေခတ္ၿပိဳင္မွတ္တမ္းေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းစာအုပ္ေတြဖတ္ရင္း အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ေတြ ႏိုးၾကားခဲ့ဖူးတယ္ဆိုပါေတာ့။ ဒီအမ်ဳိးသားေရးစိတ္က သမိုင္း သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေပၚ ပကတိအျမင္ကို မထိပါးေစပါဘူး။

မိုးမခ စာဖတ္သူမ်ားဆီမွာလည္း လြတ္လပ္ေရးေန႔အေတြးမ်ားရွိခဲ့ရင္ ျပန္ၾကားခ်င္ပါတယ္။
×××××××××××

ငယ္စဥ္က လြတ္လပ္ေရးသမိုင္းစာအုပ္ေတြဖတ္ရင္း လြတ္လပ္ေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ ႏိုးၾကားခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႀကီးျပင္း ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္ဟာ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕အရသာကို တစက္ကေလးမွေတာင္ မခံစားရေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္ ဟာ သမိုင္းကေန သူ႔ကြၽန္ဘဝရဲ႕ ေအာက္တန္းက်မႈေတြကို ေလ့လာမိခဲ့သလို ေကာင္းကြက္ေတြကိုလည္း ကိုယ့္မ်က္ေမွာက္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ေခတ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္း အေတြးမ်ဳိးစံု ကြန္႔ျမဴးခဲ့ရပါတယ္။

● အဂၤလိပ္ ဘာလုပ္ေပးခဲ့သလဲ

သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးကို စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ အေျခခံ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အစားထိုးခဲ့ တယ္။ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပး အေျခက်ေစခဲ့တယ္။ စနစ္က်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေခတ္ေလာကဓတ္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို ထူေထာင္ေပးခဲ့တယ္။ စပါး၊ ေရနံ၊ ကြၽန္းသစ္နဲ႔ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္စီးပြားျပဳမႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့တယ္။ ဒါေတြ အားလံုးဟာ ကြၽန္ သက္ရွည္ေရး၊ အရင္းရွင္စနစ္ စည္ပင္ေရးအတြက္ ကုန္ၾကမ္းေပါေပါရွာဖို႔၊ ကုန္ေခ်ာမ်ားမ်ား ေရာင္းရဖို႔အလို႔ငွာ အဂၤလိပ္ေတြ ကမၻာအႏွံ႔က ကိုလိုနီေဒသေတြမွာ လုပ္ခဲ့တာေတြ နည္းတူပါပဲ။

ဥေရာပနဲ႔ အာရွကို ပိုမိုလြယ္ကူဆက္သြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ စူးအက္တူးေျမာင္း (၁၈၆၉) ၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဆန္စပါးက႑ဟာ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈလိုအင္ အတြက္သာမက ျပည္ပပို႔ကုန္အထိပါ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလာခဲ့တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကေန အေျခခံ လုပ္သားလိုအပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး အိႏၵိယတိုက္သား အမ်ားအျပား အေျခခ်မႈေတြလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။

အဂၤလိပ္ေရာက္လာလို႔ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္မင္းဆိုးစနစ္က လြတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေခတ္အေျခအေနအရ အဂၤလိပ္ျဗဴရိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အရင္ အေၾကာင္းသံုးပါးမေရြးတဲ့ ဘုရင္ေခတ္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုထက္ အမ်ားႀကီး ပိုေကာင္းတယ္။ စီးပြားအခြင့္ အေရးေတြလည္း ပြင့္လာတယ္။ ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္ သီေပါေခတ္ (၁၈၇၈-၁၈၈၅) မွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခိုးဆိုးလုယက္ သူခိုး၊ ဓားျပဒဏ္ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ မင္းေျမႇာက္ကပ္ပါးေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြအားလံုးဟာ အဂၤလိပ္ေအာက္မွာ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီး အေျခခံလူထုအမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကုန္သြယ္စီးပြားျပဳလာႏိုင္တယ္။ လူမႈစီးပြား ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။

● အဂၤလိပ္ကို ဘာမေက်နပ္ခဲ့ၾကတာလဲ

ဒီလို ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈဘဝကို ထိုက္သင့္သေလာက္ ျမန္မာေတြ ခံစားခဲ့ရေပမဲ့ ဘာကိုမေက်နပ္ခဲ့ၾကသလဲ။ ကိုယ့္စီးပြား ကိုယ္ရွာစားရတဲ့ လူသာမန္အမ်ားစုဟာ အဂၤလိပ္ေအာက္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရး၊ စနစ္ရွိတယ္ ဆိုတာ သိေပမဲ့ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းသာလိုခ်င္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္အခံရွိတယ္။ ျမန္မာဘုရင္ေခတ္မွာ အခြင့္ထူးခံရတဲ့ သာသနာ့ဝန္ထမ္း နဲ႔ မင္းမႈထမ္းလူတစုကလည္း ဒီစိတ္အခံကို ပိုျပင္းေစတယ္။ သူမ်ားကြၽန္ဘဝ၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာ သာသနာ၊ လူမ်ဳိး၊ စာ ေပ ဂုဏ္ညႇိဳးႏြမ္းရျခင္းကို အသားေပးပံုေဖာ္ လူအမ်ားကို နာေစတယ္။ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ အတူပါလာတဲ့ လူမ်ဳိးျခား လႊမ္းမိုးခံရမႈ ကို မႏွစ္လိုခဲ့ၾကဘူး။

ဒီလိုနဲ႔ ဝိုင္အမ္ဘီေအ၊ ဂ်ီစီဘီေအစတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြေပၚလာၿပီး အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ သေႏၶတည္လာခဲ့တယ္။ အဂၤလိပ္ကလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလာမႈအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (၁၉၂၃) ကို က်င့္သံုးေစခဲ့တယ္။ ျမန္မာေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ပိုမိုပါဝင္ခြင့္ရလာတယ္။

(၂၀) ရာစုအစ ကမၻာမွာလည္း (၁၉၁၇) ရုရွားေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အတူ လက္ဝဲဝါဒဟာ တျဖည္း ျဖည္း ထင္ရွားလာခဲ့တယ္။ ဒီလိုအေနအထားမွာ (၁၉၃၀) ကမာၻ႔စီးပြားပ်က္ကပ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစခဲ့တယ္။ လယ္သမားေတြ ငတ္လာတယ္၊ လယ္ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕လယ္ေတြ လူမ်ဳိးျခား လက္ထဲ ေရာက္ကုန္တယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့မႈကို အေထာက္အပံ့ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့တဲ့ ခ်စ္တီးေတြရဲ႕ ေငြေခ်း လုပ္ငန္းဟာ စီးပြားပ်က္ ေျမေတြဆံုးရေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ အျပစ္ဖို႔စရာ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ေတာင္းဆိုသံညံေနခ်ိန္မွာပဲ ဆရာစံဦးေဆာင္တဲ့ လယ္သမား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ေပၚလာၿပီး အေထြေထြ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ (၁၉၃၀) မွာ ေနာင္ လြတ္လပ္ေရးမ်ဳိးေစ့ျဖစ္မယ့္ သခင္ဘေသာင္း ဦးေဆာင္တဲ့ သခင္အဖြဲ႕အစည္း ေပၚလာခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဂၤ လိပ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေနနဲ႔ (၉၁) ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေျပာင္းခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္လည္း ၿဗိတိသွ်-အိႏၵိယကေန ခြဲထြက္ သီးသန္႔ရပ္တည္ခဲ့တယ္။

(၁၉၂၀) ပထမ ေက်ာင္းသားသပိတ္ဟာ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သလို (၁၉၃၆) ဒုတိယ ေက်ာင္းသား သပိတ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒကို အေျခခံတဲ့ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ သခင္ႏု၊ သခင္စိုး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ဗဟိန္း အစရွိတဲ့ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င့္ေရး လက္ဝဲဝါဒေတြကို တိုင္းျပည္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈကေန ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ (၁၃၀၀) ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအၿပီးမွာ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံျခား အကူအညီနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ဖို႔ စိတ္ကူး စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး သခင္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ လူငယ္တစုဟာ ဂ်ပန္အကူအညီနဲ႔ ေခတ္သစ္တပ္မေတာ္ဖြဲ႕၊ အဂၤလိပ္ ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္၊ ဂ်ပန္ကို ထပ္ေတာ္လွန္၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္ျပန္ဝင္၊ ႏိုင္ငံေရး နည္းနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆို စတဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ေတြေပၚလာၿပီး လြတ္လပ္ေရးရလာခဲ့တယ္။

● လြတ္လပ္ေရးယူခဲ့တာ မွားသလား

မမွားပါ။ ယူခဲ့ပံုသာ မွားျခင္းပါ။ ျမန္မာအပါအဝင္ လူမ်ဳိးစုအားလံုးဟာ လူမ်ဳိးေရးရာကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ၾကတယ္၊ အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒေရးရာမွာလည္း တယူသန္ အစြန္းေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဂၤလိပ္ရဲ႕ ပေယာဂ မကင္းတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရျခင္းဟာလည္း လြတ္လပ္စ တုိင္း ျပည္ကို ထိခိုက္ခဲ့တယ္။ ကြၽန္ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရးမွာ စုစည္းခဲ့တဲ့ ဝါဒစံု၊ လူမ်ဳိးစံု ညီညြတ္မႈဟာ လြပ္လပ္ခ်ိန္မွာ အတၱ၊ မာန၊ အာဃာတမ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲခဲ့ရတယ္။

လူမ်ဳိးစုစံုရဲ႕ ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္စိတ္ဓာတ္ဟာ အဂၤလိပ္ရဲ႕ ေသြးထိုးမႈ၊ လူမ်ဳိးေရး သူငယ္နာမစင္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး သေဘာေတြ ေၾကာင့္ ေမွးမွိန္လာခဲ့တယ္။ အေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) မွာကိုက ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူ မွ်တတဲ့ ျပည္နယ္၊ အာဏာ၊ ခြဲေဝမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာနဲ႔ အႀကိဳသေဘာတူညီထားခဲ့တဲ့ ပင္လံုကတိကဝတ္ေတြကို အျပည့္အဝ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အခ်င္းခ်င္း သတ္ရတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ ဖြားဖက္ေတာ္ အျဖစ္ တြဲပါလာခဲ့တယ္။

● ကိုလိုနီ အေမြဆိုးလား

ဒါကို ေနာက္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ကိုလိုနီအေမြဆိုးလို႔ လံုးလံုးေခါင္းစဥ္တပ္ခ်င္ၾကတယ္။ အျပည့္အဝ မမွန္ပါ။ လူမ်ဳိး ေရး အျမင္မၾကည္လင္ေအာင္ အဂၤလိပ္ေတြ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီး ႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ လက္ရွိတိုင္ ေတာင္ေလာင္ေနရျခင္းဟာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က်င့္သံုးတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ သေဘာေတြ မမွန္လို႔၊ ခြင့္ တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ မတည္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္က အဓိကပါ။

● လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦး ဒီမိုကေရစီ (၁၀) ႏွစ္တာ

ဖဆပလေခတ္ (၁၉၄၈-၅၈) မွာ ျပည္တြင္းစစ္ဒုကၡ ခံစားေနရေပမဲ့ အထိုက္အေလ်ာက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဝါဒ ထြန္းကားခဲ့တယ္။ ကိုရီးယားျပည္တြင္းစစ္၊ ေနာက္ ဗီယက္နမ္စစ္္ေတြေၾကာင့္ ဆန္စပါး တင္ ပို႔ႏိုင္မႈ ေစ်းကြက္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရင္း တုိင္းျပည္စီးပြားလည္းတိုးလာတယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းကေန စက္မႈလုပ္ငန္းကို တက္ လွမ္းႏိုင္ဖို႔ အစပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ေႂကြးဒဏ္ကေန နာလန္ျပန္ထူ႐ံုမက ေဒသတြင္းမွာ အခ်မ္းသာဆံုးႏိုင္ငံ အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအေနအထားမဟုတ္ေပမဲ့ လူမႈ၊ စီးပြား၊ က်န္းမာ၊ ပညာ အစစ အရာရာ လူအ မ်ားစု လူတမ္းေစ့ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွာ ရွိေနခဲ့တယ္၊ အလားအလာ ေကာင္းခဲ့တယ္။

ဒါေပမဲ့ တဖက္ကလည္း ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္၊ တရုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္ခံရမႈဒဏ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ဟာ တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာၿပီး စစ္တပ္ပိုင္ စီးပြားလုပ္ငန္း အက်ိဳးစီးပြားေတြေပၚလာတယ္။ ဒါေတြကို ေရရွည္တည္တံ့ဖို႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ စိတ္ကူးမိလာတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဖဆပလ မညီညြတ္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲမႈက စစ္တပ္ေနရာဝင္ယူဖို႔ အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ (၁၉၅၈) မွာ စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအကြဲအျပဲကို ထိန္းတယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရအမည္နဲ႔ အာဏာကို စတင္ျမည္းစမ္းခဲ့တယ္။ (၁၉၆၂) မွာ တိုင္းရင္းသားေတြလိုလားတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူကို အျပစ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမယ့္ ရန္ကာကြယ္ရမယ္ဆိုၿပီး တိုင္းျပည္ကို အၿပီးအပိုင္ ေမာင္ပိုင္စီးခဲ့ၾကတယ္။

● စစ္ဝါဒ ေအာက္မွာ အရာရာၿပိဳလဲျခင္း

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ မဆလပါတီ၊ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ဒီမ်က္ႏွာဖံုးမ်ားေအာက္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ တိုင္းျပည္မွာ ေကာင္းမြန္ အေျခတည္စျပဳေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီီမိုကေရစီစနစ္ကို အလံုးစံု ဆိတ္သုန္းေစခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ စာ နယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဟာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေအာက္မွာ က်ဆံုးခဲ့ရတယ္။ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကို တလြဲအစြန္းေရာက္သံုးခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ကို တံခါးပိတ္၊ နားပိတ္၊ မ်က္စိပိတ္ ကမၻာနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္အေျခခံတဲ့ ပညာေရးမူဝါဒအမွားေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္း သားကို ပုန္ကန္သူအျဖစ္ပါ တြဲျမင္လာတာေၾကာင့္ ပညာေရး စနစ္နဲ႔ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို စနစ္တက် အမဲဖ်က္ခဲ့တယ္။ (၁၉၈၈) ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္အာဏာ ထပ္သိမ္းခ်ိန္မွာလည္း စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ဒါေတြကို မျပဳျပင္ခဲ့ဘဲ ပိုသာဆိုးတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

ဆယ္စုႏွစ္ (၅) စုေက်ာ္ မွာ အာဏာရစစ္အုပ္စုနဲ႔ အေပါင္းအပါတစုသာ အရာရာ အသာစီးရ စံစားေနခဲ့ၿပီ လူထုအမ်ားကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္ခဲ့ရတယ္။ ဒီလိုအမွားအစုစုဒဏ္ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အခ်မ္းသာဆံုး၊ အာရွရဲ႕ အ လားအလာအေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန လြယ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္အၾကာ လက္ရွိမွာေတာ့ ေဒသတြင္းမွာ အနိမ့္က်ဆံုး၊ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးစာရင္းဝင္ျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျမင္ရေတာ့တယ္။

● မ်က္ေမွာက္ အစိုးရသစ္

လက္ရွိမွာေတာ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈေတြလုပ္ေနတယ္ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္ စစ္ဝါဒႀကီး စိုးေရးအတြက္ စီမံခဲ့တဲ့ (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒကိုေတာ့ ျပဳျပင္ေပးဖို႔ ဝန္ေလးေနၾကတယ္။ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ စိုးမိုးခဲ့မႈ အျပစ္ေတြကို အခုအခ်ိန္ထိ ဝန္မခံႏိုင္၊ အမွန္မျမင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေဟာင္း အသစ္မ်ားဟာ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို တပ္မေတာ္က က်ရာေနရာက ဝင္ယူခဲ့ရတာ မွန္တယ္၊ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈက႑ လိုတယ္ ယံုၾကည္ဆဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွားေတြကို ဝန္မခံခ်င္၊ သမိုင္းသင္ခန္းစာမယူခ်င္ အတၱ၊ မာန၊ အုပ္စု အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္လိုဆဲ ျဖစ္ေနတယ္။

● သၾကၤန္အေျမာက္ ဗိုလ္ရႈခံ (သို႔မဟုတ္) မလြတ္လပ္ေသးတဲ့ လြတ္လပ္ေရး

စစ္တပ္စီးပြားအာဏာကို စိုးစဥ္းမွ် မထိပါးႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ (၂၀၀၈) ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္က သမၼတဆိုသူကလည္း ခပ္တည္တည္ပဲ အခုလြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ သူ႔ၾသဇာမတည္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ အေလးျပဳ ဗိုလ္ရႈခံခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ စစ္တပ္ဟာ အရပ္သား သမၼတေအာက္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလို အေလးျပဳခံရျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ ႀကိဳဆိုအပ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ စစ္ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္မွာေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ဟန္ျပသေဘာ အႏွစ္သာရမဲ့ေနဆဲပါ။ စစ္အုပ္စုနဲ႔အေပါင္း အပါတသိုက္သာ တိုင္းျပည္မွာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားအျဖစ္ သီးသန္႔ရပ္တည္ရင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရာလႊမ္းမိုး ဗိုလ္က်ေနႏိုင္ခြင့္ရွိေနျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံသေဘာက မေျပာင္းလဲပါ။ စစ္ကြၽန္ဘဝ မလြတ္လပ္ေသးတဲ့ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ ဒုကၡကေတာ့ ဗိုလ္ရႈခံရံုမွ်နဲ႔ ေလ်ာ့သြားႏိုင္မွာမဟုတ္ပါ။ လူထု ေခြၽးႏွဲစာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ကုေဋခ်ီသာ အလဟႆ ကုန္သြားခဲ့တယ္။

● ကြၽန္ေခတ္ကိုပဲ လြမ္းရမလိုလို

ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းအတြက္ လြတ္လပ္ေရးယူခဲ့ၿပီးမွ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားခ်င္း ဆက္လက္ ကြၽန္ျပဳဖိႏွိပ္ခံရင္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ား လူမႈ၊ စီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြၽန္ထြက္ခံေနရတဲ့ဘဝ၊ ႏိုင္ငံႀကီးငယ္မ်ားရဲ႕ လူမေလးေခြးမခန္႔ ေခတ္သစ္ ကြၽန္ျပဳခံျဖစ္ေနရတဲ့ လက္ရွိအေနအထားဟာ “လြတ္လပ္ေရး”ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို မဲ့ေစတယ္။ မွီတင္းေနထိုင္ေနတဲ့ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာစံု တိုင္းသူျပည္သားမ်ားဟာ တန္းတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လူ႔သိကၡာအျပည့္ရွိ လူစဥ္မီတဲ့ “တကယ့္ လြတ္လပ္ေရး” အရသာ ကို မခံစားရေသးပါ။ “အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္း” ဆိုသလို “ကြၽန္ေခတ္ကိုပဲ လြမ္း ရမလိုလို” အမွတ္မွားေနၾကရတယ္။

● နိဂံုးတကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ မူဝါဒ၊ အက်င့္၊ အလုပ္ေတြရဲ႕ဒဏ္ ရာစုဝက္ခံခဲ့ရၿပီး ဓားမေနာက္ပိတ္ေခြး ျဖစ္ခဲ့ရ တဲ့ လက္ရွိ တိုင္းျပည္ကို လြပ္လပ္ေရးအရယူေပးခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေရွးလူႀကီးမ်ားသာ ျမင္ခြင့္ရခဲ့ရင္ “ငါတို႔ လြတ္လပ္ေရးယူေပးခဲ့တာ မွားေလျခင္း” လို႔ “လံုးဝ” ဆိုမွာ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းက တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ သူမျမင္လိုက္ရတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သမိုင္းအမွားေတြကို မသိဘဲနဲ႔ေတာင္ ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ “ျပည္သူ ကို အလုပ္မေကြၽးမျပဳဘဲ ဖိႏွိပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ရွိေနျခင္းထက္ မရွိျခင္းက ပိုေကာင္းပါတယ္” တဲ့။ ဆိုေတာ့ လက္ရွိတိုင္းျပည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာ ျမင္ခြင့္ရရင္ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမဲ့ေစတဲ့ စစ္ဝါဒ၊ တပ္မေတာ္ႀကီးစိုးမႈ အလံုး စံု ပေပ်ာက္ေရးကိုသာ လမ္းညႊန္မွာပါ။ လူထု လူတန္းစားအသီးသီး သာတူညီမွ် လူမႈတရားမွ်တမႈ ရရွိေစတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုသာ တိုင္းျပည္မွာ ရွင္သန္အျမစ္တြယ္ေအာင္ တိုက္တြန္းမွာပါ။

(၂၀၁၅) ႏွစ္သစ္ အခါသမယမွာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ အေဟာင္း/အသစ္မ်ားဟာ “ကြၽန္ေခတ္ကိုပဲ လြမ္းရမလိုလို” ယံုမွတ္ မွားေနၾကရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးရေပမဲ့ မလြပ္လပ္ႏိုင္ေသးဘဲ လူမႈ စီးပြားဒဏ္ ေက်ာေကာ့ေအာင္ လွိမ့္ခံေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ အမ်ားရဲ႕ ဆင္းရဲႏံုျခာလွတဲ့ ဘဝေတြကို အမွတ္တကယ္ စာနာနားလည္ ကိုယ္ခ်င္းစာရင္ျဖင့္ အနာဂတ္ေကာင္းေအာင္ ဖြဲ႕ စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ အေျခခံအေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္၊ အယူဝါဒ၊ အလုပ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဒီမိုကေရစီအင္အား စုနဲ႔ပူးေပါင္း အမွတ္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

(သည္ေလဒီးစ္ သတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္စဥ္ (၄၇)၊ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရ (၀၉) ေသာၾကာေန႔ထုတ္၌ မူလ ပံုႏွိပ္ခဲ့သည္။ ယခု မုိးမခတြင္ ထပ္မံ အြန္လုိင္း ျဖန္႔ခ်ိသည္။ ေဆာင္းပါးပါ အာေဘာ္ ကို ေဝဖန္ရန္ႏွင့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္ ဆက္စပ္ေထာက္ျပရန္ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ nyeinchanaye81@gmail.com သို႔လည္း စာေရးႏိုင္ပါသည္။)

မွတ္ခ်က္ — ေခါင္းစီးဒီဇိုင္းပါ ေနာက္ခံဓာတ္ပံု၏လက္ရာရွင္မွာ ကိုေဆာင္းျဖဴ (တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ၊ သည္ေလဒီးစ္ သတင္း ဂ်ာနယ္) ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>

Saturday, January 10, 2015

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၄ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအႏႈတ္လကၡဏာျပတဲ့ႏွစ္

ေရးသားသူ — ဇင္လင္းခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံးခဲ့ပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာ နိဂုံးသတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ မဟုတ္ခဲ့တာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ အခုလိုသုံးသပ္ရသလဲလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုံေလာက္တဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အထဲမွာ ပဓါနအက်ဆုံး အခ်က္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အထင္အရွား ျမင္ေတြ႕ေနရပါလွ်က္နဲ႔ အာဏာရပါတီနဲ႔ တပ္မေတာ္က စနစ္တက် ျငင္းပယ္ခုခံေနတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ျပည္သူလူထု ၅ သန္းေလာက္က အပိုဒ္ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပခဲ့တာကို လ်စ္လ်ဴရႈခံရတာ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ လူထုဆႏၵကို ပစ္ပယ္တာေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အစိုးရအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာလည္း ထင္ရွားတဲ့အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါ တယ္။

ဒါ့ျပင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး (တနည္း) ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တပ္မေတာ္နဲ႔ အရပ္သားႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား၊ ကြာဟေနတဲ့ကိစၥေတြ အေပးအယူလုပ္မရ၊ ညွိႏိႈင္းမရ ေသာင္မတင္ ေရမက်ျဖစ္ေနရတာဟာလည္း ဒီဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္ “၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးဟာ ပဓါနက်ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းတႏွစ္မွ်သာ က်န္ေတာ့ေပမယ့္၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပိုင္းမွာ ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ရလဒ္ မေတြ႕ရတာကလည္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေပၚ သေဘာ အယူ မမွ်ၾကလုိ႔ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညွႇိႏႈိင္းမရျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ မ်ိဳးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တစ္ခုေျပာင္းလဲဖို႕ အဆိုတင္လာၾကပုံကလည္း အေျခအေနကို ရႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို မရိုးမသား မိမိကိုယ္က်ဳိးအေျခခံျပီး လုပ္စားၾကတာလားလုိ႔လူထုအၾကား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလာမႈဟာလည္း ၂၀၁၄ ႏွစ္အတြင္း ဆုတ္ယုတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း စိတ္ပ်က္စရာေနာက္တစ္ခုက လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အေကာင္အ ထည္ မေဖၚႏိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ (၇) မွာ “လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒ အရာ၌ တူညီၾကသည့္အျပင္၊ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကို ျခားနားျခင္းမခံရေစဘဲ တူညီစြာ ခံစားပုိင္ခြင့္ရွိသည္။” လုိ႔ ေဖၚျပထားေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဥပေဒအထက္မွာ ေနခြင့္ရတဲ့ လူတန္းစားတစ္ရပ္ အထင္အရွားရွိေနလုိ႔ပါပဲ။ အာဏာပိုင္အ၀န္းအ၀ိုင္းက ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕၊ ေငြေၾကးဓနအင္ပါရာပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ဘီလ်ံနာ ခရိုနီတခ်ိဳ႕ ဥပေဒအထက္မွာရွိေနၾကတာကို ဘယ္သူကမွ အေရးမယူႏိုင္တာလည္း ထင္ရွား တဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဥပမာ ဘီလ်ံနာေတြနဲ႔၊ အာဏာပိုင္တို႕ရဲ႕သားသမီးေဆြမ်ိဳးေတြပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြအခြန္ေရွာင္တာကို သိေနပါလွ်က္နဲ႔ အေရးမယူရဲေပမယ့္၊ သာမန္ျပည္သူထဲက စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေတြ အေပၚ ကိုေတာ့ အခြန္မ်ိဳးစုံ တိုးျပီးစည္းၾကပ္ေနတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ပါစင္ေအာင္လြဲေနတဲ့ ၂၀၁၄ ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကေတာ့ တလနီးပါးေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ အလြတ္သတင္း ေထာက္ ေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ခ) ကိုပါႀကီးကို တပ္မေတာ္က ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားနည္းလမ္းမက် ေၾကညာေျပာဆိုခဲ့မႈ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေအာက္တိုဘာလလ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း အမည္ေဖာ္ျပမထားဘဲ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တခုမွာ ေအာင္ႏုိင္ (ခ) ကုိပါႀကီးကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္က က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ စက္ေလွဆိပ္မွာ ဗုိလ္ႀကီး စုုိးေဇယ်ာလင္းနဲ႔အဖြဲ႔က မသကၤာလုိ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ နယ္ေျမခံ ခမရ ၂၀၈ တပ္ရင္းကို လဲႊေျပာင္းစစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း လက္နက္လုယူထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳပမ္းတဲ့အတြက္၊ ကင္းေစာင့္တပ္သားက ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာနဲ႔ အေသဖမ္းမိ ခဲ့ေၾကာင္း ယုတၲိကင္းမဲ့စြာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ကိုပါႀကီး ပစ္သတ္ခံရမႈျပႆနာဟာ၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္အပါအ၀င္ ႀကီးမားတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ သိ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီ ျဖစ္ရပ္ ကလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အႏႈတ္လကၡဏာ ျပေစခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ ယူနတီဂ်ာနယ္ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ သတင္းေထာက္ေလးဦးကို ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒနဲ႔ ေထာင္ခ်ခဲ့တာ၊ ဒါ့အျပင္ ဘိုင္မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္ကိုလည္း “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအား ၾကားျဖတ္ အစုိးရအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားက တင္ေျမႇာက္ေၾကာင္း MDCF က ထုတ္ျပန္” ဆိုတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ ႏွစ္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ဃ) (ည) နဲ႔ သတင္းသမား (၃) ေယာက္၊ ပုိင္ရွင္ႏွစ္ဦးကုိ တရားစြဲဆုိခဲ့တယ္။ တကယ္ဆိုရင္ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒနဲ႔ တရားစြဲႏိုင္ပါလွ်က္ မစြဲဆုိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) နဲ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး အျမင့္ဆုံး ျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ (၂) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့တာလည္း ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေထာက္မ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (CPJ) က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ဖိႏိွပ္မႈ အဆိုးဆုံး (၁၀) ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့ပုံရပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဆန္႔က်င္လြန္းတဲ့အခ်က္က အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တိုင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ကပါ ျပည္သူလူထုလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ဧကေပါင္း သိန္းခ်ီသိမ္းယူခဲ့ၾကတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ အသုံးျပဳႏိုင္ ေလာက္ရုံမက ျပန္လည္ေရာင္းစားဖို႔ပါ ေျမယာေတြသိမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြပါ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရတာ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ေျမယာကို အင္အားသုံးျပီး ဥပေဒမဲ့ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ သိမ္းယူေရာင္း၀ယ္ေနျခင္း ကို ၾကည့္ရင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းျပန္ႏွစ္လုိ႔ ဆိုရမွာပါပဲ။

အဆိုးဆုံးအခ်က္က ႏိုင္ငံံ့ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကိုယူဖို႕ ျပည္သူလူထုက အပ္ႏွံထားတဲ့လက္နက္မ်ာကို ကိုင္စြဲထားတဲ့ တပ္မေတာ္က လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ေျမယာသိမ္းယူေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအဖို႕ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ကို မရရုံမက၊ လက္နက္နဲ႔ ဗိုလ္ က်ျပီး ေျမယာအသိမ္းခံရတာကိုလည္း လည္စင္းခံေနရပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းျပယုဂ္လုိ႔ဆိုရမယ့္ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ လက္ ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပတဲ့ ေက်းရြာလူထုကို လက္နက္အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာသူ ေဒၚခင္၀င္း (၅၆ ႏွစ္) ကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈအပါအ၀င္ ျမန္မာေက်းရြာျပည္သူလူထုကို ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕က တရုတ္၀မ္ေပါင္၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔အတူ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့မႈဟာ ရွက္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရပ္ပါပဲ။ ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအ ေနနဲ႔ မိမိတို႕ရဲ႕အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို တိုင္းတပါးက ထိပါးေနျပီလားလုိ႔ေတာင္ ေတြးၾကရတဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ မိမိ ျပည္သူကို ကာကြယ္ ရမယ့္ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕က မိမိျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္၀င္းကို ပစ္သတ္တဲ့အျဖစ္ဟာ မယုံႏိုင္စရာပါပဲ။

ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ယာ ကိုယ့္ျပည္သူလူထုကိုကာကြယ္ရမယ့္အစား တရုတ္ကုမၸဏီရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေနတဲ့ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ လူထုအၾကား ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ယခု ေဆာင္းပါးေရးေနစဥ္မွာပဲ ေၾကးနီ စီမံကိန္းအနီးက ဆည္တည္းရြာ ေျမာက္ဘက္ ေက်းရြာလူထု သပိတ္စခန္းဖြင့္ထားတဲ့ေနရာက ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားတဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့အတြက္ သပိတ္စခန္းကိုဖ်က္ေပးဖို႔နဲ႔ ျခံစည္းရိုး ခတ္တာကို မေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာေနေၾကာင္း ၾကားသိေနရပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေလ်ာ္ေၾကးယူထားျခင္း မရွိတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကို ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီက ၿခံစည္းရိုးခတ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ လယ္သမားေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ေတြအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မိုးႀကိဳးျပင္အလယ္ရြာက ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း ေသနတ္မွန္ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕ လက္ပံေတာင္းအေရးဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြအနက္ ဦးေနမ်ဳိးဇင္ကို လက္ပံ ေတာင္းသို႔အသြား လမ္းခရီးမွာ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ေဒၚေနာ္အံုးလွႏွင့္ ေဒၚစိန္ေထြးတို႔ကိုေတာ့ ေနအိမ္မွာ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။သူတို႔သံုးဦးကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မ-၂၉၄(ခ)၊ ၃၅၃၊ ၁၄၇၊ ၅၀၆၊ ၁၄၉၊ ၅၀၅(ခ)/၁၁၄ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွာ ခ်ဳပ္မိန္႔ရမန္ ရယူျပီး ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြဲဖက္ တရားသူႀကီးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္အထိ ခ်ဳပ္မိန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေတြႊအရ သိရပါတယ္။ ဒါက ျပည္သူလူထုအက်ိဳးဘက္က ရပ္တည္သူေတြအေပၚမွာ ထားတဲ့ အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားအမွန္ကို ျပသလိုက္တာပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္တိုက္ေတြနဲ႔ သတင္းသမားေတြ၊အႏုပညာေလာကသားေတြ၊ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာေတြ ဒီလိုအဆုံးအျဖတ္ကာလမ်ိဳးမွာ ဘယ္ သူ႕ဘက္က ရပ္မွာလဲဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၄ ဟာ ျမန္မာျပည္အဖို႕ ဒီမိုကေရစီေရး အႏႈတ္လကၡဏာျပတဲ့ ႏွစ္လုိ႔ ဆိုရျပန္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး ဒီမိုကေရစီလမ္းကို ေျပာင္းျပန္ေလွ်ာက္ၾကတဲ့ ျမင္ကြင္းကေတာ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ပထမဆုံးျဖစ္တဲ့၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲပါပဲ။ လူဦးေရ ငါးသန္းေလာက္ရွိတဲ့ ရန္ ကုန္ျမိဳ႕မွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ေလးသိန္းေက်ာ္သာရွိတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ မဲလာေပးသူက ၁၀ – ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိတယ္လုိ႔ မီဒီယာ သတင္း ေတြအရ သိရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္ျပႆနာ ကုေဋကုဋာနဲ႔ဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီ ျမဴနီစပယ္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ျဖစ္စဥ္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တပ္လွန္႕သံလုိ႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၄ ဟာ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို သတိႀကီးစြာထားၾကဖို႕ အခ်က္ျပရင္း ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာသြားပါျပီ။ ဒါဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးေတြ အေျမာက္အျမားေပးၾကရဦး မယ္လုိ႔ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္သြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က RFA ျမန္မာပိုင္းေရဒီယိုကို ေျပာခဲ့တဲ့ စကားအရဆိုရင္ – ေရွ႕လာမယ့္ႏွစ္ အတြင္း ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းရမယ္လုိ႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္မွာ ျပည္သူလူထုအားလုံး တာဝန္ေက်ပြန္ၾက ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ၾကိမ္းေသမုခ် တုိးတက္မွာျဖစ္တယ္ လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏွစ္သစ္ကူးစကားလက္ေဆာင္ပါး လုိက္တာကို ျမန္မာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစား အေကာင္အထည္ေဖၚၾကဖို႔လိုေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။။။

ဤစာတန္းကိုႏွိပ္ျပီး ၊ က်န္သည့္စာမ်ားဆက္ဖတ္ရန္ >>>>